Landvetter Flygplats

Göteborg, Sverige

Objekt:

Landvetter Flygplats

Plats:

Göteborg, Sverige

Storlek:

660 m2

Arkitekt:

Swedavia

Bolon övervägs nu på ett antal av Swedavias flygplatser med Göteborg Landvetter Airport som föregångare. Swedavia är en statlig koncern som äger och driver flygplatser över hela Sverige med fokus på den resande kunden och hållbar utveckling. Flygplatsmiljön är en extremt utsatt miljö som dagligen utsätts för hårt slitage. Genom en testyta i ett högt trafikerat område har kunden själv kunnat följa golvet över tid vilket resulterade i en väl genomtänkt beställning och installering av 1000 m2 platsskuret golv från Bolon i ett första skede på Göteborg Landvetter Airport. Stockholm Arlanda Airport installerade strax efter 660 m2 tiles och snart står renovering av Malmö Airport på tur.

Golv i detta projekt

Projekt i samma kategori

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.