HÅLLBARHET


Vi pushar för hållbarhet i designindustrin

 

 

Hållbarhet är inte något vi bara säger. Det är vad vi gör.

Bolon startade för mer än 70 år sedan med en djärv idé: att tillverka vävda mattor av spillmaterial. Det var helt enkelt recycling långt innan ordet var uppfunnet. Det betyder att hållbarheten finns inbyggt i företagets innersta DNA. Det är inget vi bara säger, det är en viktig del av vem vi är som företag. Vårt hållbarhetsarbete omfattar dessutom samtliga våra produkter, inte bara vissa nischade kollektioner. Detta gör att Bolon har ett av designbranschens totalt och globalt sett bästa hållbarhetsarbeten.

Alla Bolons golv är tillverkade med 100% förnybar energi och innehåller återvunnet material. Och för varje år ökar andelen. Hållbarhet är invävd i allt vi gör. Precis som i våra golv

Klimatneutral produktion

Alla Bolons golv är tillverkade med 100% förnybar energi och innehåller återvunnet material. Och för varje år ökar andelen. Hållbarhet är invävd i allt vi gör. Precis som i våra golv. Vi som företag har ett tydligt ansvar, inte bara när det gäller att förändra den traditionella golvbranschen med djärv design. Vi har också ett ansvar för den planet vi ska lämna över till kommande generationer.

Vi ska halvera vår klimatpåverkan och ha minst 50% återvunnet material i alla våra golv till 2028

100%
Hållbarhetsengagemang

100% av våra produkter tillverkas i
Sverige

100% av kollektioner innehåller återvunnet material

100% av vår produktion är utan klimatpåverkan

100% förnybar energi i produktionen

100% av vår PVC är miljömärkt

100% av våra produkter är fria från ftalater

Pb Cd

100% av våra produkter är fria från tungmetaller

100% av våra golv uppfyller regelverken för emissioner av VOC

100% av kylning i fabrik sker med ett slutet system utan vattenförbrukning

Vår resa

Byte till stabilisator fri från tungmetaller

Utveckling för att uppnå högre slitstyrka och längre livslängd på våra golv

Invigning av egen fabrik i Sverige för hela golvtillverkningen

Implementering av 100% förnybar el

Byte till ftalatfri mjukgörare

Uppstart av integrerad återvinningsanläggning

Start för inköp av externt avfall

Råvara från miljömärkt PVC inför i tillverkningen

Alla kollektioner innehåller återvunnet material

Introduktion av post-consumer avfall

Lansering av vårt hållbarhetslöfte för 2028

Beslut om egen elproduktion via solceller