HÅLLBARHET

Ladda ned rapport
  • Bolon-Sustainability-Report-2021-SV.pdf
    pdf

Klimat, cirkularitet och ett löfte

Upptäck våra hållbarhetsmål för 2028

Hållbarhet är en del av vårt DNA
Vårt engagemang för hållbarhet speglas i våra produkter
Vår framtid definieras av hållbara metoder

Innovation vår mest värdefulla & förnybara resurs

För 70 år sedan var ord som återvinning, hållbarhet och klimatavtryck fortfarande några decennier från att komma in i vår vokabulär – trots det har vår ursprungliga affärsidé formats av just dessa ord.

Inom vår bransch har Bolon alltid gått sin egen väg. Inte bara när det kommer till produkterna, utan även hur de tillverkas. Företaget föddes från en nyskapande idé att återanvända vinyl- och textilspill för att tillverka slitstarka trasmattor. Resultatet var en hållbar och attraktiv produkt som snabbt visade sig bli en succé i Sverige. Grunden till dagens Bolon var ett faktum, och än idag drivs företaget med samma innovationskraft och engagemang som då.

”Vår hållbarhetsresa är över 70 år. Och när vi nu står inför några av våra största utmaningar är det tydligt att vår erfarenhet inom innovation är en avgörande, och dessutom, förnyelsebar styrka.”

Ett verkligt löfte sträcker sig bortom ord

Som företag har vi på Bolon alltid varit stolta över att gå vår egen väg. Varje generation har lämnat sitt avtryck på företaget och vi kan se tillbaka på årtionden av utveckling och hållbar innovation. Men idag står vi inför stora och svåra utmaningar och Bolon, tillsammans med andra företag inom andra branscher, måste göra mer för att möta klimatkrisen.

På grund av detta bestämde vi oss under 2020 för att sätta upp nya ambitiösa klimat och cirkulära mål, vi kallar dessa för ”Our Promise”. Vad vi vill uppnå, hur vi ska göra det och när vi ska nå våra mål är tydligt. Det är vårt uppriktiga löfte att vi till 2028 ska halvera våra golvs klimatpåverkan, och därmed överträffa tidsvillkoren som beslutats vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015. Vi är övertygade att vårt löfte och våra mål kommer pröva oss på sätt vi aldrig tidigare blivit prövade. Samtidigt, är jag försiktigt optimistisk att vi kommer uppnå våra mål med hjälp av den innovativa drivkraft, kunskap och positivism som har karaktäriserat Bolon sedan starten 1949.

Marie Eklund, CEO, BOLON AB

”Med Bolons drivkraft, kunskap och positivism känner jag mig försiktigt optimistisk inför att vi når våra hållbarhetsmål och levererar på vårt löfte.”

100%
Hållbarhetsengagemang

100% av våra produkter tillverkas i Sverige

100% av kollektioner innehåller återvunnet material

100% av vår produktion är utan klimatpåverkan

100% förnybar energi i produktionen

100% av vår PVC är miljömärkt

100% av våra produkter är fria från ftalater

Pb Cd

100% av våra produkter är fria från tungmetaller

100% av våra golv uppfyller regelverken för emissioner av VOC

100% av kylning i fabrik sker med ett slutet system utan vattenförbrukning