HÅLLBARHET


Vi pushar för hållbarhet i designindustrin

 

 

Hållbarhet är inte något vi bara säger. Det är vad vi gör.

Bolon startade för mer än 70 år sedan med en djärv idé: att tillverka vävda mattor av spillmaterial. Det var helt enkelt recycling långt innan ordet var uppfunnet. Det betyder att hållbarheten finns inbyggt i företagets innersta DNA. Det är inget vi bara säger, det är en viktig del av vem vi är som företag. Vårt hållbarhetsarbete omfattar dessutom samtliga våra produkter, inte bara vissa nischade kollektioner. Detta gör att Bolon har ett av designbranschens totalt och globalt sett bästa hållbarhetsarbeten.

Alla Bolons golv är tillverkade med 100% förnybar energi och innehåller återvunnet material. Och för varje år ökar andelen. Hållbarhet är invävd i allt vi gör. Precis som i våra golv

Klimatneutral produktion

Alla Bolons golv är tillverkade med 100% förnybar energi och innehåller återvunnet material. Och för varje år ökar andelen. Hållbarhet är invävd i allt vi gör. Precis som i våra golv. Vi som företag har ett tydligt ansvar, inte bara när det gäller att förändra den traditionella golvbranschen med djärv design. Vi har också ett ansvar för den planet vi ska lämna över till kommande generationer.

Vi ska halvera vår klimatpåverkan och ha minst 50% återvunnet material i alla våra golv till 2028

100%
Hållbarhetsengagemang

100% av våra produkter tillverkas i
Sverige

100% av kollektioner innehåller återvunnet material

100% av vår produktion är utan klimatpåverkan

100% förnybar energi i produktionen

100% av vår PVC är miljömärkt

100% av våra produkter är fria från ftalater

Pb Cd

100% av våra produkter är fria från tungmetaller

100% av våra golv uppfyller regelverken för emissioner av VOC

100% av kylning i fabrik sker med ett slutet system utan vattenförbrukning

Vår resa

2003

Switch to stabilisers free from heavy metal

2006

Development work to achieve higher wear resistance and longer life for our floors

2011

Inauguration of our factory in Sweden for entire floor production

2011

Implementation of 100% renewable electricity

2013

Change to phthalate-free plasticiser

2014

Our integrated recycling plant opens

2015

Start purchasing external waste

2016

Raw material from eco-labelled PVC is introduced in production

2018

All collections contain recycled material

2020

Introduction of post-consumer waste

2021

Launch of our sustainability promise for 2028

2022

Decision made to produce our own electricity via solar cells