Hållbarhet

Certifieringar

Ladda ned rapport
  • Bolon-Sustainability-Report-2021-SV.pdf
    pdf

Tryggheten är ett faktum

Certifieringar är otroligt viktigt för tillverkningsindustrier som Bolon. De är bevis på vårt engagemang och att vi uppfyller nuvarande och framtida lagstiftningar och miljöstandarder. Certifikaten ger också trygghet till våra kunder, återförsäljare och andra parter som använder våra golv världen över.

BRE Global

Våra golv är utvärderade enligt LCA-metoder i BRE Global och klassificerade som A+ till A. Detta kan användas tillsammans med BREEAM, ett välkänt miljöbedömningssystem för byggnader. Produkterna finns förtecknade på greenbooklive.com

Ladda ned

Greentag

Greentag-certifieringen gäller faktorer som socialt ansvarstagande, miljövänlig produktsammansättning, utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) samt hållbarhet.

Ladda ned

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Miljöproduktdeklarationen ('Environmental Product Declaration') är ett oberoende och verifierat dokument som beskriver den miljömässiga påverkan av vårt golv, kopplat till dess livscykel. EPD:erna är skapade utifrån standard EN 158 04 och ISO 140 25. Publicerade på www.environdec.com

Ladda ned

BASTA

BASTA-registrering innebär att vi kan verifiera att våra produkter uppfyller överenskomna kriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Ladda ned

Byggvarubedömningen

Våra produkter har utvärderats av Byggvarubedömningen. Det innebär att våra bedömda produkter har granskats med avseende på deras kemikalieinnehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. På så sätt bidrar vi till att göra det enklare att bygga hållbart. Alla våra produkter uppfyller kraven för att bedömas som ”godkända”. Läs mer på byggvarubedomningen.com.

Ladda ned

CE

Våra produkter överensstämmer med förordning (EU) nr 305/2011 (Byggproduktförordningen). Brandklassificering: Bfl – s1

Ladda ned

DGNB

DGNB navigator förser bl.a. arkitekter och byggansvariga med relevant information om produkten som är enkelt att hämta och förstå. Informationen bygger på data från EPD.

Ladda ned

Golvbranschens Kretsloppsmärkning

Databas med information som ger kunderna möjligheten att ha full kontroll på innehållet under hela golvets livslängd. Produktinformation delas via eBVD-dokument med full transparens.

Ladda ned

ECOproduct

Våra produkter bedöms enligt ECOproduct-systemet. Produkterna betygsätts inom miljöområden såsom inomhusluftkvalitet, innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen, resursutnyttjande och global uppvärmningspotential.

Ladda ned

SundaHus

SundaHus-data används som ett verktyg för att kunna uppfylla kundernas mål i deras miljöprogram, för att dokumentera konstruktionsprodukter inuti byggnaden samt för att spåra vilka produkter som används inom förvaltningen och driften av byggnaden. Bedömningen av produkterna utgår från olika egenskaper och delas in i fem klasser – D, C-, C+, B eller A – där A är bäst. Bolons produkter placeras i kategori B, vilket certifierar full kontroll av produktionskedjan hela vägen ner till polymerproduktionen.

Ladda ned

GreenTag PhD

Certifieringsverktyget Global GreenTag Product Health Declaration™ PHD lyfter fram progressiva tillverkare som är helt transparenta med uppgifter om deras produkters toxicitet.

Använda råmaterial har bedömts utifrån både miljömässiga och arbetsmiljömässiga perspektiv under tillverkningen och produkternas låga utsläpp under användningen. Deklarationen följer materialkraven i WELL och LEED.

Ladda ned

eBVD

Det finns byggvarudeklarationer för alla våra produkter. Dessa deklarationer möjliggör transparens i hela byggledet.

Ladda ned

Declare

Visar på vår transparens och svarar bl.a. på frågan: Vad är vårt golv tillverkat av och var det kommer ifrån.
Declare utvärderar produkten enligt dess överensstämmelse med byggprodukter inom Living Building Challenge, LEED och WELL-byggnaden.

Ladda ned

UKCA

UKCA-märkningen är den produktmärkning som används för produkter i Storbritannien (England, Skottland och Wales) och gäller för de flesta produkter som tidigare varit CE-märkta.

Ladda ned

BEST PRACTICE PVC

Vi är Best Practice PVC-certifierade för högsta miljövänliga tillverkningsprocesser. Bolons PVC-leverantörer och deras råmaterial har bedömts med högsta miljövänligaste standard. Best Practice-certifieringen lyfter också fram vårt åtagande för återvinning genom hela livscykel i samarbete med vår partner TAG i Australien och Sydostasien.

Ladda ned

Floorscore

Bolons golv är Floorscore-certifierade, certifieringen ställer höga krav på låga emissioner för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Floorscore certifiering bidrar bland annat till ett högre LEED-betyg.

Ladda ned

M1

Alla Bolons golvprodukter är certifierade enligt M1. Klassificeringen ställer höga utsläppskrav för de byggmaterial som används i t.ex. arbetsutrymmen och bostäder med avseende på god inomhusluftkvalitet.

Ladda ned

Golvbranschen

Vi är med i golvbranschens program för återvinning och avfallshantering.

Ladda ned

NAAF

I samarbete med norska astma- och allergiförbundet.