INSTALLATION

Rullvara

Rullvara

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Installera ditt golv med Bolon Green Weld
Förbered underlaget inför installationen av ditt Bolongolv
Installera Bolongolv i trappor

Tiles

Tiles

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Förbered underlaget inför installationen av ditt Bolongolv
Installera Bolon tiles och planks
Installera Bolon på upphöjda golv

Akustisk Tiles

Akustisk Tiles

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Förbered underlaget inför installationen av ditt Bolongolv
Installera Bolon tiles och planks
Installera Bolon på upphöjda golv

Planks

Planks

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Förbered underlaget inför installationen av ditt Bolongolv
Installera Bolon tiles och planks
Installera Bolon på upphöjda golv

Bolon Studio™

Förbered underlaget inför installationen av ditt Bolongolv
Installera Bolon Studio™ tiles
Installera Bolon™ Scale tiles
Bolon Studio™ Hexagon

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Prism

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Link

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Triangle

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Wing

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Bigger

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Rectangle

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Pillar

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Scale

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Wave

Installationsguide | PDF | 1.1MB

Bolon Studio™ Moves

Installationsguide | PDF | 1.1MB

KONTAKT

BEHÖVER DU HJÄLP MED INSTALLATION?

Om du behöver hjälp med att lägga ditt Bolon golv, tveka inte att kontakta oss på sales.support@bolon.com