FAQ

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna. Om du inte får svar på din specifika fråga här får du gärna höra av dig till oss på sales.support@bolon.com

Allmänt

Var kan jag köpa Bolon?

Bolon representeras globalt av exklusiva och utbildade partners. Kontakta din lokala partner om du vill ha mer information om Bolon i ditt land.

Varifrån levererar ni?

Alla våra produkter designas och tillverkas i Sverige, vi har en komplett inhouse-produktion.

Produkt

Vilka storlekar finns tillgängliga?

Rullvara 200 cm – Tiles 50 x 50 cm – Planks 667 mm x 222 mm – Studio shapes

Är golvet akustiskt?

 

Ja, det förbättrar stegljudsisoleringen och absorberar luftburet ljud.

Vilken brandklass har ert golv?

 

Brandklassningen är Bfl-S1.

Vad har ni för garantier?

Våra golv har en produktgaranti på 10 år för användningsklass 32 och 15 år för användningsklass 33.

Är det lämpligt för områden med hög trafik?

Bolon har användningsklassificering 32 och användningsklassificering 33 beroende på vilken kollektion du väljer. Användningsklassificering 32 är för normal kommersiell användning och användningsklassificering 33 är för tung kommersiell användning.

Går det att använda med golvvärme?

Bolons golv passar perfekt i kombination med golvvärme. Det termiska motståndet är mycket lågt.

Är Bolons golv antistatiska?

Våra golv genererar inte statisk laddning men kan inte klassificeras som ett elektrostatiskt avledande golv. Bolons golv har testats och uppfyller kraven i det europeiska direktivet EN 1815.

Är golvet vattensäkert?

 

Våra golv är vattenavvisande så att inget vatten tränger in.

Vilka är fördelarna med vävda vinylgolv jämfört med andra material?

Våra vävda vinylgolv erbjuder en kombination av resurseffektivitet, ingen klimatpåverkan och en lång livslängd. Dessutom har vi en unik vävd design. Denna kombination är en fördel jämfört med andra material.

Installation & underhåll

Hur rengör jag ett golv från Bolon?

Golven är mycket lätta att rengöra och underhålla. Det är viktigt är att dammsuga dagligen och att rengöra regelbundet med endast vatten. Läs mer om rengöring här.

Hur installerar jag ett Bolongolv?

Bolon ska alltid installeras av kvalificerade yrkesmän enligt instruktionerna. Monteringsanvisningarna kan variera något beroende på val av design och golvstorlek. Besök Installation för guider och videor.

Hållbarhet

Hur kan Bolon åstadkomma produkter med en så hög andel återvunnet material?

Våra produkter har en hög andel återvunnet material eftersom vi har valt att använda cirkulära och rena källor för krita och PVC, två av våra huvudkomponenter. Detta resulterar i en produkt med i genomsnitt 68% återvunnet material. 

Hur uppnår Bolon klimatneutrala produkter?

Alla Bolons produkter är klimatneutrala på grund av den stora mängden BIO-sourced och återvunnet material. 

Hur uppnår Bolon klimatneutral produktion?

På Bolon använder vi 100% förnybar energi i vår fabrik, vilket resulterar i en produktion med noll klimatpåverkan.

Är Bolons golv kostnadseffektiva?

Bolons golv är lätta och starka per kvadratmeter och innehåller återvunnet material. De har en lång livslängd och behöver inte någon särskild behandling för att hålla sig vackra. Större delen av all rengöring kan göras med bara vatten. Det gör Bolon till ett mycket kostandseffektivt val. 

Hur många gånger kan materialet återvinnas?

Våra golv och mattor är tillverkade av återvunnet material och kan återvinnas igen. PVC-polymeren i våra produkter kan återvinnas sju gånger eller mer. Kritan kan återvinnas oändligt många gånger.

På Bolon har vi vår egen återvinningsanläggning, där vi kan återvinna våra egna produkter om inga permanenta lim har använts och golven har sitt ursprung inom EU. 

Vad är Bolons nästa steg när det gäller hållbarhet?

Vi letar ständigt efter nya sätt att pusha återvinning inom designindustrin. Just nu tittar vi på att utveckla ett återtag av använda golv och mattor. Vi kommer också att fortsätta vår resa för att ersätta jungfruliga material med återvunna eller BIO-sourced material.

Vad innebär det att vara klimatneutral? Kan Bolon vara klimatneutralt utan att köpa klimatkompensation?

Vår produktion och våra produkter är klimatneutrala, ett resultat vi uppnår utan att köpa klimatkompensation. Vår produktion drivs med förnybar energi och vi använder BIO-sourced PVC och återvunnet material, vilket resulterar i klimatneutralitet. 

Bolons produkter har i genomsnitt 68% återvunnet material, vad består det av?

Bolons produkter består av 68% återvunnet material. Materialet vi använder kommer från avfall vid tillverkning av marmorskivor och PVC-produkter, samt BIO-sourced PVC som produceras av avfall från pappersindustrin.

Var kommer den återvunna PVC:n ifrån?

Bolons produkter består av 68% återvunnet material. Den återvunna PVC som vi använder i våra produkter kommer från industriavfall från tillverkning av trådar, folier, rör och fönsterkarmar.

Var kommer den återvunna BIO-sourced PVC:n ifrån?

 

 

Den BIO-sourced PVC som vi använder kommer från samma PVC-industri som vi tidigare köpte ny PVC. Skillnaden är att BIO-sourced PVC är gjord av kol från massa- och pappersindustriavfall istället för kol från oljeindustrin. Kvaliteten är 100% densamma som för fossil PVC.

Har Bolons produkter samma prestanda när man använder återvunnet material och BIO-sourced PVC?

Alla våra produkter innehåller en majoritet av återvunnet material, utan att kompromissa med design, färger, kvalitet och långa garantier.

Innehåller Bolons produkter några farliga ämnen?

Alla Bolons golv är fria från farliga mjukgörare och stabilisatorer som ftalater och tungmetaller. Golven har dessutom mycket låga emissioner under hela golvets livslängd.

Är era golv miljömärkta?

Vår vinylråvara är miljömärkt och golvet uppfyller kraven för miljömärkning av byggnader. Bolon är också klassificerat som bästa hälsoklass av Norges Astma- och Allergiförbund. Dessutom har Bolon många olika certifieringar som täcker både hälsa och miljö, samt deklarationer som helt öppet visar komponenter och miljöpåverkan.

Hur transparenta är ni med innehåll och påverkan av era produkter?

Vi är helt transparenta och har tredjepartscertifieringar för både miljöprestanda och innehållsdeklarationer.

Är Bolon certifierad enligt ISO 14001?

Ja, vi är certifierade enligt ISO 14001.

Innehåller Bolon-produkter fossil PVC?

Nej, våra produkter innehåller bara återvunnen PVC och BIO-baserad PVC.

Hälsa och hygien

Är Bolons golv hälsosamma och säkra?

Bolon är Floorscore-certifierat för låga VOC-utsläpp och bidrar positivt till inomhusluftens kvalitet. Bolon rekommenderas även av NAAF, det norska astma- och allergiförbundet

Contact and support

Haven’t found what you’re looking for? We’re happy to help. Please send an e-mail or give us a call.