Ladda ned pressmeddelande

BOLON LANSERAR MARKNADENS FÖRSTA GRÖNA KEMSVETS

Under oktober 2017 lanserar Bolon sin nya kemsvets Bolon Green Weld – en innovativ svetsningsmetod som är bättre för miljön och hälsosammare för installatörerna samtidigt som den medför att installerade golv får bättre slitstyrka. Bolon Green Weld är en del av företagets hållbarhetsarbete och ett led i Bolons åtagande att verka för en bättre miljö genom att utveckla visionära, gröna produkter och tekniker. 

BOLON GREEN WELD

 Bolon Green Weld är den första produkten i sitt slag på marknaden och är en hållbar vidareutveckling av den traditionella kallsvetsningstekniken. Vid kallsvetsning används kemikalier för att smälta ihop lager av PVC utan behov av värme. Det säkerställer att golvet inte glider isär över tid och ger en bättre slitstyrka. Dessvärre är de kemikalier som normalt används i processen brandfarliga och utgör flera hälsorisker för installatörerna. Bolon Green Weld är en ny metod som har samma fördelar som kallsvetsning men utan att medföra några risker, vilket skapar en hälsosam och trygg arbetsmiljö för alla som arbetar i en byggnad där ett golv installeras.   

EN HÅLLBAR LÖSNING 

För Bolon handlar hållbarhet om att ta ansvar för en hållbar utveckling i hela kedjan; från vår egna produktion, miljöcertifieringar och produktinnovationer till installation, återvinning samt de människor som arbetar med golven. Bolon Green Weld är ett stort och konkret steg framåt i detta arbete, som gör stor skillnad för de som arbetar med Bolons golv.  Kemsvetsen har utvecklats i ett nära samarbete med det svenska plastföretaget OHLA-Plast, i en omfattande utvecklingsprocess där OHLA-Plast har stått för den kemiska expertisen och Bolon för kunskapen om hur tekniken ska tillämpas under installationen. 

SÄKRARE INSTALLATION

Traditionella kallsvetsningsprodukter innehåller kemikalien tetrahydrofuran (THF), en mycket brandfarlig organisk förening som kan irritera ögonen och andningsorganen och, vid höga koncentrationer riskerar att hämma hjärnaktiviteten och påverka det centrala nervsystemet negativt. I Bolon Green Weld har THF ersatts av ett annat, helt ofarligt lösningsmedel och blir den första kemsvetsen på marknaden som tar hänsyn till installatörernas och byggnadsarbetarnas hälsa. Kort sammanfattat är det en säkrare produkt som eliminerar hälsoriskerna för de som installerar och arbetar med Bolons golv.

FÖRDELAR

 Kallsvetsning har alltid varit en överlägsen teknik som gett svetsade, slitstarka ytor som åldras vackert över tid. Hittills har emellertid installatörerna inte alltid kunnat använda sig av tekniken på grund av hälsoriskerna med THF samt de begränsningar som gäller för hantering och transport av brandfarliga produkter.  – Kemsvetsade ytor står bättre emot slitage, förklarar Torbjörn Klaesson som är teknisk chef på Bolon, och man vill inte riskera att materialet kryper isär. Nu kan vi komma ifrån att man struntar i att kemsvetsa därför att installatörerna, helt begripligt, inte vill använda en farlig produkt. Utöver fördelarna med att den nya svetsen är ofarlig för hälsan och inte brandfarlig, ser vi att vi kan göra installationen mer effektiv, fortsätter Torbjörn.

 

FAKTA

Bolon Green Weld lanseras i Sverige den 11 oktober 2017. Därefter följer den globala lanseringen under 2018. Produkten kommer att säljas av Bolon till ett rekommenderat pris på 185 kr för en tub på 100 ml.

 

OM BOLON

Bolon är ett svenskt designföretag som tillverkar innovativa golvlösningar för offentlig miljö. Företaget är ett tredje generationens familjeföretag som drivs av Annica och Marie Eklund. Under Annica och Maries ledning har Bolon förvandlats från ett traditionellt väveri till ett internationellt designvarumärke med kunder som Armani, Google, Volvo Cars, Adidas, Skype, Missoni och Rezidor Hotel Group. Med ett starkt engagemang för hållbarhet designar och producerar Bolon samtliga sina produkter vid anläggningen i Ulricehamn. I dag är Bolon känt världen över för sina prisbelönta golv och för samarbeten med några av världens mest ansedda innovatörer och kreativa skapare.  

Omsättning 2016: 298 miljoner SEK. Antal anställda: 120.   

 

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.