Duurzaamheid

Certificeringen

Gemoedsrust is een feit

Certificeringen zijn essentieel voor een productiebedrijf als Bolon. Ze bewijzen niet alleen dat we ons inzetten om te voldoen aan de huidige en toekomstige wet- en milieunormen en deze te overtreffen, ze bieden ook gemoedsrust voor onze klanten, retailers en andere partijen die onze vloeren gebruiken in de 55 landen waarin we actief zijn.

BASTA

Een BASTA-registratie betekent dat we kunnen verifiëren dat ons product voldoet aan de overeengekomen criteria voor eigenschappen die gevaarlijk zijn voor milieu en gezondheid. Zie www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen

Onze producten worden beoordeeld door de Zweedse Building Products Assessment, "Byggvarubedömningen". Dit houdt in dat onze beoordeelde producten worden onderzocht op chemische inhoud, levenscyclus en duurzame leverketens. Zo dragen we ertoe bij dat het eenvoudiger wordt om duurzaam te bouwen. Al onze producten bereiken de beoordeling "geaccepteerd" Lees meer op Byggvarubedomningen.com.

CE

Onze producten zijn in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 (de Bouwproductenverordening). Reactie op brandklasse: Bfl – s1

DGNB

De DGNB navigator voorziet onder andere architecten en bouwmanagers van relevante informatie over het product die gemakkelijk te downloaden en te begrijpen is. De informatie is gebaseerd op gegevens uit de EPD.

Golvbranschens Kretsloppsmärkning

Database met informatie die de klant de mogelijkheid geeft tot volledige controle over de inhoud van de vloer gedurende de levensduur van de vloerconstructie. De productinformatie wordt gedeeld via eBVD-documenten en zijn volledig transparant.

ECOproduct

Onze producten worden beoordeeld volgens het ECOproduct systeem. De producten krijgen cijfers voor milieugebieden zoals kwaliteit binnenlucht, gehalte stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu, grondstoffengebruik en potentiële invloed op global warming.

SundaHus

De SundaHus milieucertificeringsdatabase wordt gebruikt als hulpmiddel om te voldoen aan het milieuprogramma van de klant, om de bouwproducten in het gebouw te documenteren en om bij te houden welke producten worden gebruikt bij het beheer en de exploitatie van het gebouw. De beoordeling van producten is gebaseerd op verschillende eigenschappen en onderverdeeld in vijf klassen D, C-, C+, B of A waarbij A het beste is. De producten van Bolon zijn in categorie B geplaatst, wat de volledige controle over de productieketen tot aan de polymeerproductie certificeert.

GreenTag PhD

De Global GreenTag Product Health Declaration™ PhD erkent vooruitstrevende fabrikanten die de volledige informatie over de toxiciteit van hun product vrijgeven ". De gebruikte grondstoffen worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu en arbeidsomstandigheden tijdens de productie en de lage emissies van het product bij gebruik. De verklaring voldoet aan de vereisten aan materiaal in WELL en LEED.

eBVD

Er zijn bouwproductdeclaraties voor al onze producten. Deze verklaringen maken transparantie in de hele bouwfase mogelijk.

Declare

Met dit label verbeteren we onze transparantie en geven we helder antwoord op de vraag waar onze vloeren van gemaakt worden en waar de grondstoffen vandaan komen. Het Declare-label beoordeelt een product op basis van de conformiteit van bouwproducten binnen de Living Building Challenge, LEED en WELL Building.

UKCA

De UKCA-markering is de productmarkering die in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) wordt gebruikt en geldt voor de meeste producten waarvoor voorheen de CE-markering gold.

BEST PRACTICE PVC

Best Practice PVC gecertificeerd voor de meest milieuvriendelijke productieprocessen. De productie bij Bolons leveranciers van PVC en hun aangeleverde grondstoffen zijn beoordeeld volgens de hoogste milieunormen. Best Practice-certificering erkent ook Bolons toewijding aan end-of-life recycling via Product Stewardship-strategieën met partners zoals TAG in Australië en Zuidoost-Azië.

Floorscore

De vloeren van Bolon zijn Floorscore gecertificeerd, de certificering stelt hoge eisen aan lage emissies om de kwaliteit van de lucht binnenshuis te garanderen. De Floorscore certificering draagt onder andere bij aan een hogere LEED rating.

M1

Alle Bolon vloeren zijn gecertificeerd volgens M1. De classificatie weerspiegelt emissie-eisen voor een goede kwaliteit van de lucht binnenshuis voor de bouwmaterialen die worden gebruikt in gewone werkruimtes en woonhuizen.

Greentag

Onze Greentag-rating betreft maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieuvriendelijke productsamenstelling, VOC-emissies en duurzaamheid. 

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

The EPDs are a transparent independently verified document for the environmental impact of the flooring, connected to its life cycle. The EPD’s are created from the standard EN 158 04 and ISO 140 25. Gepubliceerd op www.environdec.com

Golvbranschen

Wij zijn lid van het recycling- en afvalmanagementprogramma van de Zweedse vloerenbranche.

NAAF

In samenwerking met de Noorse Astma- en Allergievereniging.

ISO 14001:2015

Is a standardized management system for the environment. Through certification and regular audits, the opportunity to minimize environmental impact increases.