Wing

Wing är en grafisk form som leker med vinklar och tredimensionella effekter. Genom att använda riktningen på väften och varpen går det att skapa variationer av djup, ljusreflektion och textur. Den här formen kan bygga komplexa mönster, exempelvis kubistiskt trappmönster.

Showing all products