Bærekraft

Sertifiseringer

Trygghet er et  faktum

Sertifiseringer er avgjørende for en produksjonsvirksomhet som Bolon. De beviser ikke bare at vi engasjerer oss for å oppfylle og overgå nåværende og fremtidige lovgivnings- og miljøstandarder – de representerer også trygghet for kundene, forhandlerne og andre parter som bruker gulvene våre i de 55 landene der vi er representert.

BASTA

BASTA-registrering betyr at vi kan dokumentere at produktene våre oppfyller avtalte kriterier for egenskaper som er farlige for miljøet og helsen. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen

Produktene våre er vurdert av Byggvarubedömningen. Det betyr at produktene som vurderes, undersøkes for å avdekke kjemisk innhold, livssyklus og bærekraftig leverandørkjede. Det er vårt bidrag til å gjøre det enklere å bygge bærekraftig. Alle produktene våre oppnår vurderingen «akseptabelt» Les mer på Byggvarubedomningen.com.

CE

Produktene våre overholder forordning (EU) 305/2011 (byggevareforordningen). Egenskaper for brannklasse: Bfl – s1

DGNB

DGNB-navigatoren gir blant annet arkitekter og byggeledere relevant informasjon om produktet som er lett å laste ned og lett å forstå. Informasjon er basert på data fra EPD. 

Golvbranschens Kretsloppsmärkning

Database med informasjon som gir kunden muligheten til å få full kontroll over innholdet gjennom gulvkonstruksjonens levetid. Produktinformasjon deles via dokumenter for digital registrering av byggevaredeklarasjoner.

ECOproduct

Produktene våre vurderes i henhold til ECOproduct-systemet. Produktene får karakter basert på miljøområdene luftkvalitet innendørs, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, ressursbruk samt potensial for global oppvarming.

SundaHus

SundaHus-data brukes som verktøy for å oppfylle kundens miljøprogram, for å dokumentere byggevarene i bygningen og for å holde oversikt over hvilke produkter som brukes i styring og drift av bygningen. Vurderingen av produkter er basert på forskjellige egenskaper, og den deles inn i de fem klassene D, C–, C +, B og A, der A er best. Bolons produkter er plassert i kategori B, noe som er et bevis på full kontroll over produksjonskjeden helt ned til produksjonen av polymer.

GreenTag PhD

Global GreenTag Product Health Declaration™ PhD deles ut til nytenkende produsenter som utleverer toksisitetsinformasjonen for produktene sine. Råmaterialene har blitt vurdert med hensyn til miljø og arbeidsmiljø i produksjonen, samt produktenes lave utslipp under bruk. Erklæringen er i samsvar med materialkrav i WELL og LEED.

eBVD

Det finnes byggvaredeklarasjoner for alle våre produkter. Disse deklarasjonene muliggjør transparens gjennom hele byggefasen.

Declare

Med dette merket sørger vi for større åpenhet og innsyn og svarer på spørsmålet om hva gulvet vårt er laget av, og hvor det kommer fra. Declare-merket evaluerer produktets samsvar med Living Building Challenge-, LEED- og WELL-standardene for sunne og bærekraftige bygg.

UKCA

UKCA-merket er produktmerkingen som anvendes i Storbritannia (England, Skottland og Wales), og gjelder for de fleste produkter som tidligere var underlagt CE-merkeordningen.

BEST PRACTICE PVC

Best Practice PVC-sertifisert for de høyeste miljøvennlige standarder for produksjonsprosesser. Bolons PVC-leverandører og deres råmateriale har blitt vurdert med høyeste standard for miljøvennlig produksjon. Best Practice-sertifisering anerkjenner også Bolons forpliktelse til resirkulering på slutten av produktets levetid gjennom produktpartnerskap med blant annet TAG i Australia og Sørøst-Asia. 

Floorscore

Bolons gulv er FloorScore-sertifisert. Sertifiseringen stiller høye krav til lave utslipp for å sikre kvaliteten på inneluften. FloorScore-sertifisering bidrar blant annet til en høyere LEED-vurdering. 

M1

Alle gulvprodukter fra Bolon er sertifisert i henhold til M1. Klassifiseringen definerer strenge utslippskrav for byggevarene som brukes for eksempel i næringsbygg og private hjem med hensyn til god inneluftkvalitet.

Greentag

Greentag-sertifiseringen gjelder faktorer som samfunnsansvar, miljøvennlig produktsammensetning, utslipp av flyktige organiske stoffer (VOC) og bærekraft. 

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

EPD-ene er et transparent og uavhengig verifisert dokument for miljøpåvirkningen av gulvene, koblet til livssyklusen. EPD-ene er laget i henhold til standarden EN 158 04 og ISO 140 25. Publisert på www.environdec.com

Golvbranschen

Vi er medlem av den svenske gulvindustriens program for resirkulering og avfallshåndtering. 

NAAF

I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund.

ISO 14001:2015

Is a standardized management system for the environment. Through certification and regular audits, the opportunity to minimize environmental impact increases.