BÆREKRAFT

Last ned rapport
  • Bolon-Sustainability-Report-2021_EN.pdf
    pdf

Klima, sirkularitet og et løfte

Les om målene våre for 2028

Bærekraft er en del av vårt DNA
Tilbudet vårt gjenspeiler engasjementet vi har for bærekraft
Fremtiden vår kommer til å bli definert av en bærekraftig praksis

Innovasjon vår mest verdifulle og fornybare resurs

For mer enn 70 år siden var ord som resirkulering, bærekraft og klimaavtrykk fortsatt noen tiår unna det vanlige ordforrådet – men det er akkurat disse ordene som har formet vår forretningsidé.

I vår bransje har Bolon alltid gått sin egen vei. Ikke bare med tanke på hva vi solgte – men også med tanke på hvordan vi produserte. Vi ble skapt av den banebrytende idéen om å bruke restebiter av vinyl og tekstil til å veve filleryer. Resultatet ble et slitesterkt og attraktivt produkt som veldig raskt viste seg å være en suksess i Sverige. Dette la grunnlaget for dagens Bolon. En virksomhet som fortsatt er drevet av den samme ånden og engasjementet som definerte oppstarten.

«Bærekraftsreisen vår er over 70 år nå. Men når vi nå står overfor noen av våre største utfordringer, forteller den lange erfaringen oss at innovasjon fortsatt er en svært fornybar resurs.»

Et sant løfte er mer enn bare ord

Som bedrift har Bolon alltid vært stolt av å gjøre ting på vår egen, unike måte. Siden hver generasjon av selskapet har satt sitt preg på historien vår, kan vi se tilbake på tiår med utvikling og bærekraftig innovasjon med en god følelse av at vi virkelig har oppnådd noe. I dag står vi imidlertid overfor store utfordringer og Bolon må i likhet med utallige andre bedrifter i utallige bransjer gjøre mer for å løse klimakrisen.

Det var derfor vi i 2020 definerte ambisiøse nye klima- og sirkularitetsmål som vi har valgt å kalle «Vårt Løfte». Målene vi ønsker å oppnå og måten vi har tenkt å nå dem på er tydelige, og det samme er tidsrammen for når dette skal skje. Det er vårt oppriktige løfte at innen 2028 skal vi med hjelp av disse, flytte oss nærmere null klimapåvirkning mye tidligere enn vilkårene som ble fastsatt i FNs Paris-konferanse i 2015. Skal vi innfri løftet vårt, vil det utvilsomt teste oss på måter vi aldri har blitt testet på tidligere. Samtidig er jeg rolig og har tro på at vi skal nå målene våre, drevet som vi er av den innovative ånden, dyktigheten og den rene positiviteten som har vært kjennetegnet til Bolon siden etableringen i 1949.

Marie Eklund, CEO, BOLON AB

«Med det som kjennertegner Bolon; vår drivkraft, innovasjon, dyktighet og ren positivitet, har tro på at vi kommer til å innfri løftet.»

100%
Engasjement for bærekraft

100% av våre produkter er laget i Sverige

100% av kolleksjonene våre inneholder resirkulerte materialer

100% av all produksjon er uten klimapåvirkning

100% fornybar energi brukt i all produksjon

100% av all PVC i gulvene våre er miljømerket

100% av alle gulvene våre er frie for ftalater

Pb Cd

100% av alle gulvene våre er frie for tungmetaller

100% av alle gulvene våre oppfyller det tøffeste kravet til utslipp under bruk

100% av all vannkjøling i produksjonen er i et lukket system med 0 % vannforbruk