Kestävä kehitys

Sertifioinnit

Mielenrauha on taattu

Sertifioinnit ovat elintärkeitä Bolonin kaltaiselle valmistajalle. Ne eivät ainoastaan todista, että olemme sitoutuneet täyttämään ja ylittämään nykyiset ja tulevat lainsäädäntö- ja ympäristöstandardit. Ne tuovat myös mielenrauhaa asiakkaillemme, jälleenmyyjillemme ja muille osapuolille, jotka käyttävät lattioitamme niissä 55 maassa, joissa toimimme.

BASTA

BASTA-rekisteröinti tarkoittaa, että voimme todistaa tuotteidemme täyttävän sovitut ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ominaisuuksia koskevat kriteerit. Katso www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen

Tuotteidemme arvioinnin suorittaa Byggvarubedömningen. Tämä tarkoittaa, että arvioitujen tuotteidemme kemikaalisisältö, elinkaari ja kestävät toimitusketjut on tutkittu. Näin helpotamme osaltamme kestävän kehityksen mukaista rakentamista. Kaikki tuotteemme saavuttavat arvion ”hyväksytty”. Lue lisää osoitteesta Byggvarubedomningen.com.

CE

Tuotteemme täyttävät asetuksen (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) vaatimukset. Paloluokka: Bfl – s1

DGNB

DGNB-navigaattori tarjoaa muun muassa arkkitehdeille ja rakennuspäälliköille asiaankuuluvaa tuotetietoa, joka on helppo ladata ja ymmärtää. Tiedot perustuvat EPD-ympäristötuoteselosteen tietoihin

Golvbranschens Kretsloppsmärkning

Tietokanta, josta saatavien tietojen avulla lattiarakenne on asiakkaan täydessä hallinnassa koko sen elinkaaren ajan. Tuotetiedot toimitetaan rakennustuoteilmoituksella, mikä takaa täyden avoimuuden.

ECOproduct

Tuotteemme on arvioitu ECOproduct-järjestelmän mukaisesti. Tuotteille annetaan arvosanat seuraavilla ympäristöön liittyvillä osa-alueilla: sisäilman laatu, terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden pitoisuus, resurssien käyttö ja ilmaston lämpenemistä aiheuttava vaikutus.

SundaHus

SundaHusin dataa käytetään työkaluna asiakkaan ympäristöohjelman toteuttamiseen, kiinteistön rakennustuotteiden dokumentointiin sekä kiinteistön hoitamisessa ja käytössä käytettyjen tuotteiden seurantaan. Tuotteiden arviointi perustuu eri ominaisuuksiin ja jakautuu viiteen luokkaan: D, C–, C+, B ja A, joista A on paras. Bolonin tuotteet sijoittuvat luokkaan B, mikä takaa tuotantoketjun täyden hallinnan aina polymeerien tuotantoon saakka.

GreenTag PhD

Global GreenTag Product Health Declaration™ (PHD) myöntää tunnustuksen edistyksellisille valmistajille, jotka toimittavat täydet tiedot tuotteidensa myrkyllisyydestä. Tuotannossa ja tuotteessa käytetyt raaka-aineet on arvioitu ympäristö- ja työympäristönäkökulmasta, ja niiden käytönaikainen päästötaso on alhainen. Ilmoitus täyttää WELL- ja LEED-materiaalivaatimukset.

eBVD

Kaikille tuotteillemme on olemassa rakennustuoteilmoituksia. Nämä ilmoitukset mahdollistavat avoimuuden koko rakennusvaiheen ajan.

Declare

Tällä merkillä parannamme läpinäkyvyyttämme ja vastaamme kysymykseen: Mistä lattiamme on valmistettu ja mistä ne tulevat. Declare-merkki arvioi tuotteen sen mukaan, onko se Living Building Challenge-, LEED- ja WELL-rakennusten rakennustuotteiden vaatimusten mukainen.

UKCA

UKCA-merkintä on Isossa-Britanniassa (Englanti, Skotlanti ja Wales) käytettävä tuotemerkintä, ja se koskee useimpia aiemmin CE-merkinnän saaneita tuotteita.

BEST PRACTICE PVC

Best Practice PVC on sertifikaatti, joka osoittaa että kyseinen pvc on valmistettu ympäristöystävällisimpiä valmistusprosesseja noudattaen. Bolonin PVC-toimittajat ja niiden raaka-aineet on arvioitu tuotannon osalta tiukimpien ympäristönormien mukaisesti. Best Practice PVC -sertifikaatti antaa tunnustusta myös Bolonin sitoumukselle kierrättää tuote sen käyttöiän päättyessä tuotteiden laadunvalvontastrategioiden kautta Australian TAGin ja Kaakkois-Aasian kumppaneiden kanssa

Floorscore

Bolonin lattioilla on Floorscore-sertifiointi, joka asettaa tiukat vaatimukset pienistä päästöistä sisäilman laadun varmistamiseksi. Floorscore-sertifiointi mahdollistaa muun muassa korkeamman LEED-luokituksen.

M1

Kaikki Bolonin lattiatuotteet ovat M1-sertifioituja. Luokituksessa esitetään tiukat päästövaatimukset rakennusmateriaaleille, joita käytetään esimerkiksi työtiloissa ja asunnoissa sisäilman hyvän laadun osalta.

Greentag

Greentag-luokituksemme kattaa sosiaalisen vastuun, tuotteen ympäristöystävällisen koostumuksen, VOC-päästöt ja kestävyyden.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Ympäristötuoteseloste (EPD) on kolmannen osapuolen laatima elinkaarianalyysi lattian ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana. Ympäristötuoteselosteet on laadittu standardien EN 158 04 ja ISO 140 25 pohjalta. Julkaistu sivustolla www.environdec.com

Golvbranschen

Olemme Ruotsin lattiateollisuuden kierrätys- ja jätehuolto-ohjelman jäsen.

NAAF

Yhteistyössä Norjan astma- ja allergialiiton kanssa.