Bæredygtighed

Certificeringer

Certificeringer er med til at give ro i sindet

Certificeringer er vigtig for en produktionsvirksomhed som Bolon. De dokumenterer ikke alene, at vi er forpligtet til at opfylde og overgå nuværende og fremtidige lovgivnings- og miljøstandarder, men er også med til at give ro i sindet hos vores kunder, forhandlere og øvrige samarbejdspartnere worldwide.

BASTA

BASTA-registrering betyder, at vi kan bekræfte, at vores produkt opfylder aftalte kriterier for miljø- og sundhedsfarlige stoffer. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen

Vores produkter vurderes af den svenske ordning "Byggvarubedömningen". Det betyder, at vores produkter undersøges for kemikalieindhold, livscyklus og bæredygtige forsyningskæder. På denne måde bidrager vi til at gøre det nemmere at bygge bæredygtigt. Alle vores produkter har opnået vurderingen "acceptabel". Læs mere på Byggvarubedomningen.com.

CE

Vores produkter er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen). Reaktion ved brand: Bfl – s1

DGNB

DGNB Navigator forsyner blandt andet arkitekter og byggeledere med relevante oplysninger om produktet i et format, der er nemt at downloade og forstå. Oplysningerne er baseret på data fra EPD. 

Golvbranschens Kretsloppsmärkning

Database med oplysninger, der giver kunden mulighed for at have komplet styr på indholdet i hele gulvkonstruktionens levetid. Produktoplysningerne kan ses i eBVD-systemet (svensk elektronisk database med byggevaredeklarationer), som giver fuld gennemsigtighed.

ECOproduct

Vores produkter vurderes i henhold til ECOproduct-systemet. Produkterne tildeles karakterer inden for miljøområderne indendørs luftkvalitet, indhold af sundheds- og miljøfarlige stoffer, ressourceforbrug og globalt opvarmningspotentiale.

SundaHus

SundaHus' data bruges som et værktøj til at opfylde kundens miljøprogram, til at dokumentere byggeprodukterne i bygningen og til at holde styr på, hvilke produkter der anvendes til styring og drift af bygningen. Vurderingen af produkter er baseret på forskellige egenskaber og er opdelt i fem klasser: D, C-, C+, B eller A, hvor A er bedst. Bolons produkter er placeret i kategori B, hvilket angiver, at der er fuld kontrol over produktionskæden helt ned til polymerproduktionen.

GreenTag PhD

Den globale GreenTag Product Health Declaration™ (PhD) anerkender progressive producenter, der giver komplette oplysninger om toksiciteten i deres produkt. Der er foretaget en miljø- og arbejdsmiljøvurdering af de indgående råmaterialer med hensyn til selve produktionen og produktets lave emissioner under brug. Deklarationen overholder materialekravene i WELL og LEED.

eBVD

Der findes byggevaredeklarationer for alle vores produkter. Disse deklarationer sikrer gennemsigtighed i hele byggefasen.

Declare

Med dette mærke forbedrer vi vores gennemsigtighed og besvarer spørgsmålet: Hvad er vores gulvbelægning lavet af, og hvor kommer den fra. Declare-mærket vurderer, om produktet overholder kravene til byggeprodukter i henhold til Living Building Challenge, LEED og WELL Building Standard.

UKCA

UKCA-mærkningen er den produktmærkning, der anvendes i Storbritannien (England, Skotland og Wales), og den gælder de fleste produkter, der tidligere var omfattet af CE-mærkningen.

BEST PRACTICE PVC

Best Practice PVC-certificeringen angiver, at vores produktionsproces er blandt de mest miljøvenlige. Bolons PVC-leverandører og deres råmaterialer er blevet evalueret, og deres produktionsproces lever op til de højeste miljøstandarder. Best Practice-certificeringen anerkender også Bolons arbejde med at sikre genbrug af udtjente produkter via strategier for ansvarlig produkthåndtering i samarbejde med partnere såsom TAG i Australien og Sydøstasien. 

Floorscore

Bolon gulve er FloorScore-certificerede. Det er en certificering, der stiller høje krav til lave emissioner for at sikre en god luftkvalitet indendørs. FloorScore-certificeringen bidrager blandt andet til en højere LEED-vurdering. 

M1

Alle Bolons gulvprodukter er certificeret i henhold til M1. Klassifikationen angiver de strenge emissionskrav til byggematerialer, der anvendes i eksempelvis kontor- og boligmiljøer for at sikre en god luftkvalitet indendørs.

Greentag

Vores Greentag-vurdering omfatter social ansvarlighed, produktets miljøvenlige egenskaber, emission af flygtige organiske forbindelser (VOC) og slidstyrke. 

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

En miljøvaredeklaration (EPD) er et gennemsigtigt og uafhængigt verificeret dokument, som beskriver gulvets miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. EPD'er udarbejdes i overensstemmelse med standarderne EN 158 04 og ISO 140 25. Publiceret på www.environdec.com

Golvbranschen

Vi er medlem af den svenske gulvbranches genbrugs- og affaldshåndteringsprogram. 

NAAF

I samarbejde med Norges Astma- og Allergiforbund.