Lindeberghjemmet

Fullført i mars 2021, Lindeberghjemmet er det første sykehjemmet i Oslo hvor Bolon-gulv har blitt brukt. Det enorme prosjektet på 16 000 m2 med 144 beboerrom inkluderte produkter fra vår Elements-kolleksjon. Utgangspunktet for Linda Evensen, prosjektleder og interiørarkitekt, var å skape miljøer som føltes trygge, hjemlige og verdige for beboerne. Siden sykehjem defineres som medisinske institusjoner i Norge, gjorde byggeprosessen og tilhørende regelverk oppgaven kompleks.

Vedlikehold var av stor betydning, og forhåndsoppfatninger om Bolon-gulv ble gjort til skamme da det viste seg å kunne rengjøres like enkelt som vanlig linoleums- eller vinylgulv.

 

"I motsetning til det flate og monotone utseendet til linoleums- og vinylgulv har Bolon-gulv en vevd overflate som minner om tepper. Den taktile karakteren og varme fargetonen til Bolon-gulv bidrar sterkt til å forbedre den personlige og hjemlige atmosfæren i disse rommene." - Linda Evensen

 

Vi satte oss ned med Linda Evensen for å diskutere utfordringene med å skape innbydende rom for eldre mennesker samtidig som man følger regler og forskrifter og tilfredsstiller interessenter.

 

– Prosjektet ble påbegynt februar 2018 og ferdigstilt mars 2021. Jeg liker veldig godt den sosiale profilen denne type oppdrag har, at det er tydelig hvordan jeg som interiørarkitekt kan påvirke menneskers liv og hverdag. Det er så utrolig mye ugjort på dette feltet og en veldig sårbar gruppe mennesker det omhandler.

Dette er det største sykehjemmet i Oslo med 16 000 m2 og 144 beboerrom. Hva er den største forskjellen mellom å utvikle et konsept for et sykehjem og andre boligprosjekter?

 

Det er naturlignok to veldig ulike tilnærminger. Den største utfordringen i forhold til innredning av sykehjem kontra en privatbolig er å forsøke å skape en lun og hyggelig atmosfære samt et godt hjem med trygge og gjenkjennelige omgivelser innenfor sykehjemmets fysiske rammer.

I motsetning til for eksempel Danmark og Sverige, er norske sykehjem definert som medisinske institusjoner underlagt norsk helselovgivning. Dermed er sykehjem som hjem forpliktet til å fungere som helsefaglige institusjoner, som kanskje gjør dem til mer komplekse fenomener enn i våre skandinaviske naboland.

 

Norske sykehjem er kommunale tiltak som styres av den enkelte kommunens økonomi og det er en kjent sak at kommunale budsjett for helsebygg generelt sett er svært stramme. Ambisjonene fra byggherrens side om å tilføre mer hjemlig uttrykk og personlig preg er gjerne tilstede, vel vitende om at det kan være kostnadsdrivende, men budsjettene forblir gjerne de samme. Vi som interiørarkitekter kommer gjerne inn i prosjektet etter at entreprenør er valgt. At alle kvaliteter på bygningsmessige elementer og løsninger allerede er satt gjør det utfordrende å i ettertid heve nivået til det vi som interiørarkitekter mener må til for å skape et hjem. Når man skal innrede beboerarealer på sykehjem innreder man I stor grad for syke mennesker I deres siste livsfase og det som blir deres siste hjem. Utover å tilfredsstille krav til funksjon, drift og vedlikehold I størst mulig grad handler det om å formgi omgivelser som skal føles trygge, rolige og hjemlige og som skaper trivelse; - verdige omgivelser mot livets slutt.

 

På boligprosjekt til privatpersoner er man gjerne i direkte kontakt og har tett dialog med kunden om hvordan man kan tilrettelegge for og komme med forslag til løsninger i tråd med deres ønsker og behov. Romprogram, funksjonsrekkefølger, eventuelle bygningsmessige forandringer, valg av materialer, farger, møbler og belysning diskuteres sammen med kunden frem til man lander på løsninger og uttrykk som svarer til deres forventninger til et funksjonelt, personlig og vellykket hjem. Det er naturlig nok ikke de samme kravene til drift og vedlikehold, noe som gir mulighet for helt andre løsninger enn de på kommunale sykehjem, og dermed anledning for løsninger som svarer til hvordan man ønsker å bo og leve.

Hva var det kreative utgangspunktet, og hvordan bidro Bolon-gulvet til å realisere visjonen din?

 

– Utgangspunktet for innredning av Lindeberghjemmet var som nevnt over å forsøke å skape en lun, personlig og hyggelig atmosfære og et godt hjem med trygge og gjenkjennelige omgivelser innenfor sykehjemmets fysiske rammer. Bolongulv, Element Silk, er benyttet i dagligstuer og tv-stuer på Lindeberghjemmet, og har, i motsetning til linoleums-, og vinylbeleggs flate og monotone uttrykk, en vevd overflate ikke ulikt gulvtepper. Bolongulvets taktile karakter og varme fargetone er i aller høyeste grad med på å underbygge og forsterke den personlige og hjemlige atmosfæren i de aktuelle stuene.

 Lindeberghjemmet er det første sykehjemmet i Oslo hvor Bolon gulv er benyttet.

 

Var det noen spesifikke krav eller tekniske aspekter, som vedlikehold, som måtte tas i betraktning? 

 

– Ved innredning av sykehjem generelt er det strenge krav til funksjon, drift, vedlikehold og ikke minst kostnader.

De som er ansvarlige for drift og vedlikehold er opptatt av at overflater skal være lette å renholde, gjerne med desinfiserende kjemikalier, og vil helst ikke ha innredning eller nedhengt belysning som krever støvtørkning. Det er mange interessenter I slike prosjekt, gjerne med motstridende ønsker. Drift og vedlikeholdsavdelinger ønsker få og enkle materialer, mens det som skal til for å skape et godt hjem er variasjon og mangfold. På Lindeberghjemmet hadde heldigvis drifts-, og vedlikeholdsavdelingen en annen instilling, men noen spesifikke krav var det allikevel. Valg av type gulvbelegg var et stort tema. Generelt velges linoleum og vinyl da de fleste kommuners drifts-, og vedlikeholdsavdelinger utelukkende har erfaring med renhold av denne type belegg. Da det viste seg at foreslåtte Bolon gulv kunne rengjøres på samme måte var det ikke lenger noen grunner til ikke å velge det I enkelte fellesarealer.

Prosjektet har en hjemlig følelse, og rommene er dekorert med designklassikere. Hvordan skaper man en intim atmosfære i et så stort prosjekt?

 

– I forbindelse med utforming av arealene for beboerne var begrepene boliggjøring og hjemlighet helt sentrale og følgelig styrende.

 

Med boliggjøring og hjemlighet menes at omgivelsene skal ha personlig og hjemlig preg, ikke ulikt det hjemmet de flyttet fra, fremfor et typisk institusjonelt uttrykk. Et stadig økende antall demente beboere gjør dette spesielt viktig da hjemlige omgivelser har vist seg å ha positiv innvirkning på dementes adferd. Videre tilsier utviklingen innen eldreomsorgen at eldre bor lengre i egen bolig og at beboerne dermed er sykere når de kommer på hjem.

Følgelig var det avgjørende å skape lune, trygge og verdige omgivelser for beboerne i deres siste livsfase. Deres siste bolig for resten av livet bør være mest mulig lik den de forlater når de blir pleie-, og omsorgstrengende. Lindeberghjemmet skulle være et sykehjem for fremtiden og ønsket i størst mulig grad imøtekomme denne tendensen.

 

Farge- og materialvalg og belysning er viktige faktorer som kan bidra til trivsel og velvære og ble brukt aktivt for å minske institusjonspreget. Forskning, studier og erfaring tilsier at dempede og moderate farger fører til mindre forstyrrende stimuli hos demente enn sterke og skarpe farger.

  

Lindeberghjemmet har en låneordning av kunst fra Oslo Kommunes kunstsamling og bilder, grafiske trykk, fotografier og malerier, ble møysommelig valgt ut sammen med kommunens kunstkuratorer til dagligstuer, tv-stuer og aktivitetsrom og fellesarealer.

 

Avslutningsvis må det nevnes at vedkommende som var prosjektansvarlig fra oppdragsgiveren hadde store ambisjoner for Lindeberghjemmet og var svært lojal ovenfor forslag og løsninger i forhold til innredning av sykehjemmet. Et prosjekt blir som kjent ikke bedre enn samarbeidet mellom oppdragsgiver og utførende. I dette tilfellet var det et veldig konstruktivt samarbeid.

Photo credit – Kjetil Gudem.

Flere nyheter