PVC IDAG OCH IMORGON

Genom historien har produktionen av PVC automatiskt kopplats till miljöproblem. Tack vare tekniska framsteg och en övergång till ofarliga tillsatser är modern PVC inte alls vad det en gång var och miljöpåverkan har minskat.

Idag är skillnaden i miljöpåverkan mellan olika typer av plast marginell. PVC har ur ett klimatperspektiv en lägre påverkan på grund av användningen av salt som råvara.

Dessutom är fördelarna med PVC många om man ser till slitstyrka, brandtålighet och rengöring. Förmågan att återvinna PVC fler gånger om, med god kvalitet, är ännu en positiv egenskap.

En annan positiv egenskap hos PVC är dess förmåga att återvinnas, vilket kan ske många gånger om, med god kvalitet.

Läs mer om vår plast →

 

Fler nyheter