FOSSIL-BASERAD VS BIO-BASERAD PLAST

Då 99% av all plast i världen kommer från fossila källor diskuteras ofta behovet av en övergång från fossilbaserad till biobaserad plast. Ofta lyfts behovet av minskade koldioxidutsläpp även om det är mer komplext än så.

Utmaningen, både för fossilbaserade och biobaserade plaster, är ursprunget för råvaran. De utökade användningsområdena av biobaserad plast, som ofta tillverkas av grödor eller träd, är en oroande utveckling. Detta då grödor och träd har en naturlig förmågan att lagra fossilt kol och minska klimatpåverkan. En global övergång till denna typ av användning kommer också att ha långtgående effekter på den biologiska mångfalden och livsmedelsproduktionen. Olja och gas å andra sidan är effektiva råvarorför att tillverka plastmaterial, men för klimatet ett dåligt sätt att producera energi.

När det gäller materialegenskaper är det ingen skillnad mellan fossil- och biobaserad plast. Avfallsproblemet och behovet av återvinning är detsamma. Det innebär att behovet av en sluten cirkel är lika viktig vid produktion av fossil- eller biobaserad plast eftersom skillnaden ligger i plastens byggstenar, inte själva plasten.

Trots att vi har fossilt material i vår produkt är vi övertygade om att användningen av högkvalitativ PVC från miljömärkta leverantörer kommer att ha en positiv inverkan i det långa loppet. Vårt fokus ligger på att sluta cirkeln och skapa ett kretslopp för materialet ivåra golv. Detta kommer att göra störst skillnad för att minska Bolons klimatpåverkan.

Läs mer om vår plast →

 

Fler nyheter