VÅR PLAST

1949 lanserade vår grundare ett företag med idén att använda restprodukter av bomull och nylon för att göra trasmattor. Sedan dess har Bolon och världen förändrats, men tanken om ett företag med ett hållbart tankesätt finns kvar. Hållbarhet är, och kommer alltid att vara, en del av vårt DNA.

Plast som material har under de senaste decennierna varit föremål för debatt och pekas ofta ut som en stor orsak till klimatförändringar. Här går vi igenom Bolons hållning till plast, vår produkt och innehåll, skillnaden mellan olika typer av plast och råvaror.

VÅR PLAST

Bolon använder konstruktionsplast, ett resurssnålt material. Den unika kombinationen av lätt och starkt gör att det bara krävs några kilo material per kvadratmeter för tillverka våra golv. Vattenavvisande och slitstarkt, Bolons golv håller sig vackra under många år utan behov av ytbehandling. Avsaknaden av ftalater och de generellt låga utsläppen under hela livslängden gör vår produkt till ett golv lämpligt för alla typer av utrymmen.

RETHINKING PLASTIC – DEZEEN I SAMTAL MED HÅKAN NORDIN

MATERIALET I VÅRA GOLV

Bolons golv består av PVC-plast som polymer, krita som fyllning och tillsatser ofarliga för både människa och miljö. Det genomsnittliga golvet består av 74 % icke-fossilt material. Huvudingrediensen, krita, är inte fossilt material, precis som den största delen PVC som kommer från salt. Tillsatserna består till mer än hälften av icke-fossilt material.Resterande 26 % är fossilt material som kommer från olja eller gas.
  
Alla våra produkter innehåller i genomsnitt 23 % återvunnet material, en blandning av återvunnet fyllningsmaterial, återvunna tillsatser och återvunnen PVC. Sammanfattningsvis består alltså våra produkter till största del av icke-fossilt material, och alla produkter har återvunnet innehåll.

RÅMATERIAL

77%

ÅTERVUNNET (GENOMSNITT)

23%

FILLING (KRITA)

40%

POLYMER
(PVC)

37%

OFARLIGA TILLSATSER

23%

ICKE-FOSSILT

74%

FOSSILT

26%

Plast bidrar på många sätt till att minska koldioxidutsläppen i stora delar av samhället. Materialet gör det möjligt för matvaror att hålla sig fräscha under längre perioder och transport, den gör bilar lättare vilket gör att de kräver mindre bränsle. Vingarna på vindkraftverken görs lätta och starka av plast. Listan över positiva egenskaper kan göras lång.

KONSTRUKTIONSPLAST OCH MILJÖ

Problemet med plastföroreningar i våra hav är en viktig global fråga. Dock behövs ett förtydligande vad gäller skillnaden mellan plast och plast. Större delen av plast som hittas i haven är engångsartiklar; påsar, muggar och andra föremål som produceras för engångsbruk. Utöver dessa bidrar fiskenät, mikroplast från fleeceplagg, partiklar från bildäck och vissa kosmetiska produkter stora problem i haven.

Bolon producerar dock golv av konstruktionsplast, samma typ av plast som finns i långlivade föremål som bilinredningar och inom byggsektorn. Konstruktionsplast bidrar inte till den allmänna föroreningen av haven, och den höga slitstyrkan förhindrar utsläppav mikroplaster då våra golv har 10–15 års garanti.

När det gäller materialets egenskaper är det ingen skillnad mellan fossil- och biobaserad plast. Problemet med avfall och behovet av återvinning är dock detsamma. Det innebär att en sluten cirkel är lika viktig vid produktion av fossil- eller biobaserad plast eftersom skillnaden ligger i plastens byggstenar, inte själva plasten

Av plast kan man skapa energieffektiva produkter och minska behovet av fossila bränslen.
HÅKAn NORDIN, HEAD OF SUSTAINABILITY I SAMTAL MED DEZEEN

SLUTORDET

PLAST, KLIMAT OCH ÅTERVINNING

En viktig fråga är klimatförändringarna. På grund av dess ursprung (olja eller gas) är plast och dess inverkan på klimatförändringarna ämne för ständig debatt. När fossilt material som olja, kol och gas bränns för att producera el och värme eller driva fordon blir resultatet koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Om det inte bränns, utan istället används för att producera material med en lång livslängd blir det ingen klimatpåverkan.

Läs mer

FOSSIL VS BIOBASED PLAST

Då 99% av all plast i världen kommer från fossila källor diskuteras ofta behovet av en övergång från fossilbaserad till biobaserad plast. Ofta lyfts behovet av minskade koldioxidutsläpp även om det är mer komplext än så.

Läs mer

PVC IDAG OCH IMORGON

Genom historien har produktionen av PVC automatiskt kopplats till miljöproblem. Tack vare tekniska framsteg och en övergång till ofarliga tillsatser är modern PVC inte alls vad det en gång var och miljöpåverkan har minskat.

Läs mer