klimat

KLIMAT

Klimatsmart golvproduktion

Hela vår produktion, från design till färdiga golv, sker i Ulricehamn. Det innebär minskade transportutsläpp samt 100% användning av förnyelsebar energi vid tillverkningen. Vårt klimatavtryck för tillverkning och kontor är alltså noll. Dessutom har vi installerat en ny återvinningsanläggning vilket minskar klimatpåverkan från själva råvaran. Varje ton återvunnet material är ett steg närmare klimatneutrala golv.

0%

klimatpåverkan från produktion och huvudkontor

0%

förnybar energi vid tillverkning

0%

lastgrad efter optimering av packning, transport och frakt

STÖRRE INTRYCK MINDRE AVTRYCK

Vi tror på designens inneboende kraft att påverka människor både idag och imorgon. Vår passion för att skapa intryck är lika stor som vår drivkraft att inte lämna några avtryck. Därför arbetar vi engagerat och fokuserat på att hela tiden minska vår klimatpåverkan. Och vi har kommit långt, men inte hela vägen. Men med innovation och en vilja att förändra kopplar vi nu greppet om morgondagens design helt utan avtryck.

KLIMATPÅVERKAN ÖVER HELA LIVSCYKELN

Under 2018 var vårt totala klimatavtryck 12 100 ton CO2e varav det största avtrycket kommer från tillverkningen av råvaran (9 900 ton CO2e per år). Men genom ökad andel återvunnet material tillsammans med de åtgärder som våra leverantörer gör så kommer vi de närmaste åren minska vår klimatpåverkan samtidigt som vår produktion ökar.

Att lägga in och underhålla våra golv ger upphov till 2 000 ton CO2e per år där ca 77% kommer från installation. Vi arbetar därför med utvecklingen av en limfri installation till vissa tillämpningar vilket kommer minska klimatpåverkan samtidigt som det ger en renare returråvara och enklare hantering när golvet byts ut.

Våra transporter till kund ger idag upphov till 270 ton CO2e per år, alltså endast 2% av vår totala klimatpåverkan

KLIMATAVTRYCK

Klimatet kan inte vänta. Business as usual är inte längre ett godtagbart resonemang. Det krävs förändring. I alla led. För oss på Bolon innebär det att vi behöver fortsätta ställa samma hårda krav på våra leverantörers produktion som vi gör på vår egen. Ambitionen är golv som är helt klimatneutrala. Det är vad modern design verkligen handlar om.

UTVALDA INSATSER GENOM ÅREN

0

Vår nya fabrik uppförs och vi flyttar hem hela produktionen. I samband med detta övergår vi till 100% förnybar el och minskat transportarbete mellan anläggningar.

0

Installation av en ny återvinningsanläggning som minskar klimatpåverkan från råvara.

0

Inköp av all råvara görs från Vinylplus-företag som har egna klimat och energimål.

0

Återvunnet material i alla kollektioner vilket minskar klimatpåverkan från råvaran.

VANLIGA FRÅGOR

HUR STOR PÅVERKAN HAR BOLONS TRANSPORTER PÅ KLIMATET?
Bolon har effektiva lösningar för både transport av råvaror och av slutlig produkt till kunder. Våra transporter utgör endast ca 2% av vår totala klimatpåverkan.
RÄKNAR NI PÅ GOLVENS MILJÖPÅVERKAN ÖVER HELA LIVSCYKELN?
Ja vi har gjort så kallade EPD:er, livscykelanalyser, på alla våra kollektioner. Detta har tydliggjort att den största klimatpåverkan kommer från tillverkningen av vinylråvaran. Denna klimatpåverkan kommer vi att minska under de kommande åren.
ANVÄNDER NI FÖRNYBAR ENERGI?
Ja, all vår tillverkning och vårt huvudkontor drivs med 100% förnybar energi för både el och värme.

Ladda ned vår rapport

Fördjupa dig i vårt hållbarhetsarbete genom vår hållbarhetsrapport nedan.

Ladda ned