CERTIFIKAT

CERTIFIKAT & DEKLARATIONER

TRANSPARENS OCH PRESTANDA

Våra produkter och processer har tilldelats stränga miljöcertifieringar inom byggnader. Dessa tredjepartsverifierade certifieringar är ett sätt att visa på och kommunicera miljö-kvaliteten hos våra produkter och processer. Deklarationerna ger också transparens och tillgänglighet för alla. Bolon verkar på många olika marknader och har därför en lång rad olika certifikat eller deklarationer.

För vår råvara har vi en tredjeparts miljö-märkning som heter Best Practice PVC. För våra produkters miljöprestanda har vi BRE Global, en beståndsdel i BREEAM som är en internationell märkning av byggnader. För kemikalier har vi den svenska BASTA deklarationen och för emissioner under användning har vi internationella Floorscore. Efter användning finns Golvbranschens kretsloppsmärkning.

Vi har också EPD (miljövarudeklaration) för alla kollektioner. En EPD är en livscykelanalys som baseras på ISO standarder och utförs av tredjepart. En EPD visar resursåtgång och miljöpåverkan från råvara till efter att våra golv tjänat ut.

LIVSCYKELANALYS FÖR GOLV

 • BRE Global

  Vi har betyget A+ till A enligt BRE Global, med koppling till BREEAM ett välkänt miljöcertifieringssystem för byggnader. Produkterna finns listad i greenbooklive.com

 • Greentag

  Greentag-certifieringen gäller faktorer som socialt ansvarstagande, miljövänlig produktsammansättning, utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) samt hållbarhet.

 • ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

  Miljöproduktdeklarationen ('Environmental Product Declaration') är ett oberoende och verifierat dokument som beskriver den miljömässiga påverkan av vårt golv, kopplat till dess livscykel. EPD:erna är skapade utifrån standard EN 158 04 och ISO 140 25.

 • eBVD
  Det finns byggvarudeklarationer för alla våra produkter. Dessa deklarationer möjliggör transparens i hela byggledet.

ÖVRIGT

 • BASTA

  BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att berörda produkterna klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

 • Byggvarubedömningen

  Byggvarubedömningen är ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror. All våra golvkollektioner når bedömningen ”accepteras”.

 • CE

  Våra produkter uppfyller CE-kraven enligt EU:s byggproduktdirektiv med avseende på säkerhet, hälsa och miljö.

 • DGNB

  DGNB navigator förser bl.a. arkitekter och byggansvariga med relevant information om produkten som är enkelt att hämta och förstå. Informationen bygger på data från EPD.

 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Våra produkters innehållsdeklarationer, till exempel alla kemikalier, finns registrerade i golvbranschens centrala databas i Sverige.

 • ECOproduct

  Våra produkter är bedömda enligt ECOproduct. Det intygar att vi väljer miljövänliga material och produkter i byggprocessen. Informationen i bygger på data från EPD.

 • SundaHus

  SundaHus miljöcertifieringssystem-databas innehåller över 70.000 produkter indelade i grupperna A, B, C och D. Bolon är placerade i kategori B vilket intygar full kontroll över produktionskedjan ända ner i polymertillverkningen.

 • GreenTag PhD
  Våra golv är deklarerad enligt Greentag ”Product health declaration”. Innebär bl.a. att ingående råmaterial har bedömts ur miljö och arbetsmiljösynpunkt i tillverkning och i produkt samt dess låga emissioner vid användning. Deklarationen intygar bl.a. krav i WELL.


LIVSCYKELANALYS FÖR RÅMATERIAL

 • BEST PRACTICE PVC
  Vi är Best Practice PVC-certifierade för högsta miljövänliga tillverkningsprocesser. Bolons PVC-leverantörer och deras råmaterial har bedömts med högsta miljövänligaste standard. Best Practice-certifieringen lyfter också fram vårt åtagande för återvinning genom hela livscykel i samarbete med vår partner TAG i Australien och Sydostasien.

INOMHUSLUFT – TVOC

 • Floorscore

  Bolons golv är Floorscore-certifierade, certifieringen ställer höga krav på låga emissioner för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Floorscore certifiering bidrar bland annat till ett högre LEED-betyg.

 • M1

  M1 är en beteckning för låga emissioner. Klassificeringen presenterar utsläppskrav för byggmaterial, som används på arbetsplatser och i bostäder, med hänsyn till god luftkvalitet inomhus.

SAMARBETE

 • Golvbranschen

  Vi är med i golvbranschens program för återvinning och avfallshantering.

HÄLSA

 • NAAF

  Alla våra golvkollektioner är rekommenderade av Norges Astma- och Allergiförbund.