Downloads

DOKUMENTATION

Hitta tekniska specifikationer, installations- och städguider, certifikat och mycket mer nedan.

CERTIFIKAT OCH DEKLARATIONER

Våra produkter har utvecklats och tillverkats enligt de strängaste miljökraven och i många avseenden uppfyller de mer än vad lagen kräver. Bolons golv är alltså en säker investering, både ur kvalitets- och miljösynpunkt.

 • BRE Global

  Vi har betyget A+ till A enligt BRE Global, med koppling till BREEAM ett välkänt miljöcertifieringssystem för byggnader. Produkterna finns listad i greenbooklive.com

  Ladda ned
 • BASTA

  BASTA har strikta krav på kemikalieinnehåll. Registreringen visar att vårt golv påskyndar utfasningen av farliga ämnen i byggprodukter.

  Läs mer
 • Byggvaru-bedömningen

  Byggvarubedömningen är ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror. All våra golvkollektioner når bedömningen ”accepteras”.

  Läs mer
 • BEST PRACTICE PVC

  Vi är Best Practice PVC-certifierade för högsta miljövänliga tillverkningsprocesser. Bolons PVC-leverantörer och deras råmaterial har bedömts med högsta miljövänligaste standard. Best Practice-certifieringen lyfter också fram vårt åtagande för återvinning genom hela livscykel i samarbete med vår partner TAG i Australien och Sydostasien.

  Ladda ned
 • CE

  Våra produkter uppfyller CE-kraven enligt EU:s byggproduktdirektiv med avseende på säkerhet, hälsa och miljö.

  Ladda ned
 • DGNB

  DGNB navigator förser bl.a. arkitekter och byggansvariga med relevant information om produkten som är enkelt att hämta och förstå. Informationen bygger på data från EPD.

  Läs mer
 • Floorscore

  Bolons golv är Floorscore-certifierade, certifieringen ställer höga krav på låga emissioner för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Floorscore certifiering bidrar bland annat till ett högre LEED-betyg.

  Ladda ned
 • Greentag

  Greentag-certifieringen gäller faktorer som socialt ansvarstagande, miljövänlig produktsammansättning, utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) samt hållbarhet.

  Ladda ned
 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Våra produkters innehållsdeklarationer, till exempel alla kemikalier, finns registrerade i golvbranschens centrala databas i Sverige.

  Läs mer
 • DE VLOERENBRANCHE

  Vi är med i golvbranschens program för återvinning och avfallshantering.

  Läs mer
 • MILIEUPRODUCTVERKLARING

  Miljöproduktdeklarationen ('Environmental Product Declaration') är ett oberoende och verifierat dokument som beskriver den miljömässiga påverkan av vårt golv, kopplat till dess livscykel. EPD:erna är skapade utifrån standard EN 158 04 och ISO 140 25.

  Ladda ned
 • M1

  M1 är en beteckning för låga emissioner. Klassificeringen presenterar utsläppskrav för byggmaterial, som används på arbetsplatser och i bostäder, med hänsyn till god luftkvalitet inomhus.

  Ladda ned
 • NAAF

  Alla våra golvkollektioner är rekommenderade av Norges Astma- och Allergiförbund.

  Ladda ned
 • ECOproduct

  Våra produkter är bedömda enligt ECOproduct. Det intygar att vi väljer miljövänliga material och produkter i byggprocessen. Informationen i bygger på data från EPD.

  Ladda ned
 • SundaHus

  SundaHus miljöcertifieringssystem-databas innehåller över 70.000 produkter indelade i grupperna A, B, C och D. Bolon är placerade i kategori B vilket intygar full kontroll över produktionskedjan ända ner i polymertillverkningen.

  Läs mer
 • GreenTag PhD

  Våra golv är deklarerad enligt Greentag ”Product health declaration”. Innebär bl.a. att ingående råmaterial har bedömts ur miljö och arbetsmiljösynpunkt i tillverkning och i produkt samt dess låga emissioner vid användning. Deklarationen intygar bl.a. krav i WELL.

  Ladda ned
 • eBVD

  Det finns byggvarudeklarationer för alla våra produkter. Dessa deklarationer möjliggör transparens i hela byggledet.

  Läs mer

ÖVRIGT

 • Katalog

  Lär känna hela Bolons produktsortiment i vår senaste katalog.

  Ladda ned
 • We Love 2020

  We Love är en vidareutvecklad version av vårt eftertraktade magasin Projects We Love. Fyllt av inspiration och intervjuer. 

  Ladda ned
 • Projects We Love 2019

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2018

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2017

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2016

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2015

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2014

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2013

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned

GRAFISKT 

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.