Downloads

DOKUMENTATION

Hitta tekniska specifikationer, installations- och städguider, certifikat och mycket mer nedan.

CERTIFIKAT

Våra produkter har utvecklats och tillverkats enligt de strängaste miljökraven och i många avseenden uppfyller de mer än vad lagen kräver. Bolons golv är alltså en säker investering, både ur kvalitets- och miljösynpunkt.

 • BRE Global

  Vi har betyget A+ till A enligt BRE Global, med koppling till BREEAM ett välkänt miljöcertifieringssystem för byggnader. Produkterna finns listad i greenbooklive.com

  Ladda ned
 • BASTA

  BASTA har strikta krav på kemikalieinnehåll. Registreringen visar att vårt golv påskyndar utfasningen av farliga ämnen i byggprodukter.

  Läs mer
 • Byggvarubedömningen

  Vi har produkter som godkänts Byggvarubedömningen som är ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror. All våra produkter når bedömningen ”accepteras”

  Läs mer
 • BEST PRACTICE PVC

  Best Practice PVC certified for the highest environmentally friendly manufacturing processes. Bolon’s PVC suppliers and their raw materials attained have been assessed for production to the highest environmental standards. Best Practice certification also recognises Bolon’s commitment to end-of-life recycling through Product Stewardship strategies with partners such as TAG in Australia and South East Asia.

  Ladda ned
 • CE

  Våra produkter uppfyller CE-kraven enligt EU:s byggproduktdirektiv med avseende på säkerhet, hälsa och miljö.

  Ladda ned
 • DGNB

  DGNB navigator förser bl.a. arkitekter och byggansvariga med relevant information om produkten som är enkelt att hämta och förstå. Informationen bygger på data från EPD.

  Läs mer
 • Floorscore

  Bolons golv är Floorscore-certifierade, certifieringen ställer höga krav på låga emissioner för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Floorscore certifiering bidrar bland annat till ett högre LEED-betyg.

  Ladda ned
 • Greentag

  Greentag-certifieringen gäller faktorer som socialt ansvarstagande, miljövänlig produktsammansättning, utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) samt hållbarhet.

  Ladda ned
 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Våra produkters innehållsdeklarationer, till exempel alla kemikalier, finns registrerade i golvbranschens centrala databas i Sverige.

  Läs mer
 • Golvbranschen

  Vi är med i golvbranschens program för återvinning och avfallshantering.

  Läs mer
 • Environmental Product Declaration

  Miljöproduktdeklarationen ('Environmental Product Declaration') är ett oberoende och verifierat dokument som beskriver den miljömässiga påverkan av vårt golv, kopplat till dess livscykel. EPD:erna är skapade utifrån standard EN 158 04 och ISO 140 25.

  Ladda ned
 • M1

  M1 är en beteckning för låga emissioner. Klassificeringen presenterar utsläppskrav för byggmaterial, som används på arbetsplatser och i bostäder, med hänsyn till god luftkvalitet inomhus.

  Ladda ned
 • NAAF

  Alla våra golvkollektioner är rekommenderade av Norges Astma- och Allergiförbund.

  Ladda ned
 • ECOproduct

  Våra produkter är bedömda enligt ECOproduct. Det intygar att vi väljer miljövänliga material och produkter i byggprocessen. Informationen i bygger på data från EPD.

  Ladda ned
 • SundaHus

  SundaHus miljöcertifieringssystem-databas innehåller över 70.000 produkter indelade i grupperna A, B, C och D. Bolon är placerade i kategori B vilket intygar full kontroll över produktionskedjan ända ner i polymertillverkningen.

  Läs mer
 • GreenTag PhD

  Våra golv är deklarerad enligt Greentag ”Product health declaration”. Innebär bl.a. att ingående råmaterial har bedömts ur miljö och arbetsmiljösynpunkt i tillverkning och i produkt samt dess låga emissioner vid användning. Deklarationen intygar bl.a. krav i WELL.

  Ladda ned
 • eBVD

  Det finns byggvarudeklarationer för alla våra produkter. Dessa deklarationer möjliggör transparens i hela byggledet.

  Läs mer

ÖVRIGT

 • Katalog

  Lär känna hela Bolons produktsortiment i vår senaste katalog.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2019

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2018

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2017

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2016

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2015

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2014

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned
 • Projects We Love 2013

  Vi har samlat några av våra mest älskvärda projekt i magasinet Projects We Love. Magasinet innehåller intressanta intervjuer, vackra projekt och djupdykningar i Bolons värld.

  Ladda ned

GRAFISKT 

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.

Jag godkänner att Bolon lagrar och behandlar mina personuppgifter enligt beskrivet i vår integritetspolicy