Downloads

Dokumentation

Hitta tekniska specifikationer, installations- och städguider, certifikat och mycket mer nedan.

Certifikat

Våra produkter har utvecklats och tillverkats enligt de strängaste miljökraven och i många avseenden uppfyller de mer än vad lagen kräver. Bolons golv är alltså en säker investering, både ur kvalitets- och miljösynpunkt.

 • BRE GLOBAL
  BRE GLOBAL

  Vi har betyget A+ till A enligt BRE GLOBAL, världens främsta miljöcertifieringssystem.

  Ladda Ner
 • Byggvarubedömningen
  Byggvarubedömningen

  Vi har produkter som godkänts Byggvarubedömningen som är ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror.

  Ladda Ner
 • Best Practice PVC
  Best Practice PVC

  Ladda Ner
 • BASTA
  BASTA

  BASTA visar att vårt golv påskyndar utfasningen av farliga ämnen i byggprodukter.

  Ladda Ner
 • CE
  CE

  Våra produkter uppfyller CE-kraven enligt EU:s byggproduktdirektiv med avseende på säkerhet, hälsa och miljö.

  Ladda Ner
 • DGNB
  DGNB

  DGNB förser auditors och planners med relevant information som är enkelt att hämta och förstå. PÅ så sätt kan man hitta exakt den produktinformation för att kunna gå vidare med sin beslutsprocess. DGNB har därmed blivit en viktig plattform för beslutsfattare.

  Ladda Ner
 • Floorscore
  Floorscore

  Bolon är FloorScore-certifierade för kvaliteten på inomhusluften (emissioner), vilket ger ett högre LEED-betyg.

  Ladda Ner
 • GREENTAG
  GREENTAG

  Greentag-certifieringen gäller faktorer som socialt ansvarstagande, miljövänlig produktsammansättning, utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) samt hållbarhet.

  Ladda Ner
 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning
  Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Våra produkters innehållsdeklarationer, till exempel alla kemikalier, finns registrerade i golvbranschens centrala databas i Sverige.

  Ladda Ner
 • Golvbranschen
  Golvbranschen

  Vi är med i golvbranschens program för återvinning och avfallshantering.

  Ladda Ner
 • Miljöproduktdeklaration
  Miljöproduktdeklaration

  Miljöproduktdeklarationen ('Environmental Product Declaration') är ett oberoende och verifierat dokument som beskriver den miljömässiga påverkan av vårt golv, kopplat till dess livscykel. EPD:erna är skapade utifrån standard EN 158 04 och ISO 140 25.

  Ladda Ner
 • M1
  M1

  M1 är en beteckning för låga emissioner. Klassificeringen presenterar utsläppskrav för byggmaterial, som används på arbetsplatser och i bostäder, med hänsyn till god luftkvalitet inomhus.

  Ladda Ner
 • NAAF
  NAAF

  Alla våra golvkollektioner är rekommenderade av Norges Astma- och Allergiförbund.

  Ladda Ner
 • EcoProduct
  EcoProduct

  Våra produkter är certifierade enligt ECOproduct. Det intygar att vi väljer miljövänliga material och produkter i byggprocessen.

  Ladda Ner

Läs mer

 • Katalog

  Upptäck nyheterna från Bolon i vår senaste katalog från 2018.

  Ladda Ner
 • Care+

  Care+ är vårt installation- och underhållskoncept. Lär dig mer om konceptet i denna broschyr.

  Ladda Ner
 • Projects We Love 2018

  Projects We Love är vårt årliga magasin som innehåller intressanta intervjuer, spektaktulära projekt och djupdykande stories.

  Ladda Ner

Miscellaneous