Tetra Pak Singapore

, Singapore

Objekt:

Tetra Pak Singapore

Plats:

, Singapore

Storlek:

451 m²

Arkitekt:

Mark Ormsby Interiors

Tetra Pak är ett svenskt multinationellt företag specialiserat inom kompletta lösningar för att processa, förpacka och distribuera livsmedelsprodukter. Anläggningen i Singapore, som omfattar regionala kontor och en fabrik, har funnits sedan 1958. I likhet med deras innovativa och hållbara syn på affärsverksamhet och företagande valde man att använda golv ur Bolons Silence-kollektion vid renoveringen av kontoren för att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats vid Tetra Paks enheter i Singapore.

Golv i detta projekt

Projekt i samma kategori

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.