Bankoa

Bilbao, Spanien

Objekt:

Bankoa

Plats:

Bilbao, Spanien

Storlek:

300 m²

Arkitekt:

Ion Bereciartua

Syftet med renoveringen av Bankoa bank i Bilbao, Spanien, var att förnya bankens företagsidentitet och bilden av varumärket Bankoa. Genom att använda design som ett kraftfullt verktyg för att göra det fokuserade arkitekterna på att omvandla det traditionella kontoret till den nya idén om ett öppet och transparent bankkontor med modern design. Med en kombination av Bolon-golv i den dynamiska triangulära formen, trämaterial och öppna ytor gick Bankoa i Blibao från att vara en traditionell institution till att bli ett av Spaniens ledande, moderna bankkontor.

Golv i detta projekt

Projekt i samma kategori

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.