Bolon utmanar med skärpt miljövision

Under 2010 lanserades Botanic som baseras på en förnyelsebar mjukgörare från växtriket, ett uppmärksammat initiativ på marknaden och som Bolon var det första golvföretaget i världen med. Bolon flyttar nu fram positionerna ytterligare och gör företagets största miljöinvestering hittills; en utbyggnad av fabriken som främst syftar till att använda så mycket spill och återvunnet material som möjligt i nyproduktionen. Målet är att redan 2012 kunna leverera Bolongolv med en hög andel återvunnet material.

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.