Bolon presenterar vision för en mer hållbar framtid

En del idéer föds långt före sin tid. 1947 fick Bolons grundare Nils-Erik Eklund just en sådan idé. Varför inte använda avfallsmaterialet från en intilliggande fabrik för att tillverka trasmattor? Det var så allt började – och nu, nästan 70 år och tre generationer senare, fortsätter Bolon att visa vägen för miljövänliga innovationer och ett hållbart företagande. 

Bolon har en tydlig vision för sitt nuvarande och framtida hållbarhetsarbete och har under de senaste åren investerat 90 miljoner kronor i en produktionsanläggning som ger företaget förutsättningarna att realisera sin gröna strategi. Anläggningen möjliggör utveckling och tillverkning av produkter som är miljövänliga ur alla perspektiv och stakar på så vis ut den framtida vägen för Bolon, dess partners och dess kunder. Bolon Green-konceptet har sedan flera år tillbaka främjat ett helhetsperspektiv genom att inkludera alltifrån råmaterial och produkter till tillverkning och livscykelanalys.

Bolon Green och programmet ’A Future Without Footprints’ ger oss en tydlig bild av hur vi vill arbeta med hållbarhetsfrågor under de kommande åren. Vi är fast beslutna att följa upp våra ord med konkreta åtgärder. Genom att göra det ska vi överträffa både våra egna åtaganden och nuvarande lagstiftning för att förverkliga vår vision.

– Malin Andén, Quality and Environmental Manager 

 

När det gäller konkreta åtgärder har Bolon en stark tradition av utveckling inom både produktion och processer. All tillverkning är förlagd till Sverige, vilket innebär både minskade transporter och bättre tillsyn. Sedan 2014 är alla Bolons golv fria från ftalater och med hjälp av ett avancerat filtersystem reduceras mängden av emissioner från tillverkningen med 98 procent. Företagets produktions-, lager- och kontorsbyggnader försörjs med miljövänlig el och använder geotermisk kylning med hjälp av lokalt grundvatten. Utöver detta tillverkar Bolon även en del av sitt eget råmaterial och resterande material kommer i huvudsak från leverantörer lokaliserade inom en 25-mils radie från produktionsanläggningen.

Det är dock Bolons investering i en ny återvinningsanläggning som erbjuder den mest spännande inblicken i företagets framtid.  Anläggningen togs i drift 2014 och använder såväl företagets eget spillmaterial som avfall från andra industrier för att producera baksidesmaterial till nya golv. Den första kollektionen som använde detta material var kollektionen Flow, vilken består av 33 procent återvunnet material. En strategi för att använda återvunnet baksidesmaterial i alla kollektioner finns också på plats. Malin Andrén fortsätter:

"Vår nya återvinningsanläggning och den stora investering vi gjort i den är en tydlig avsiktsförklaring. På Bolon frågar vi ständigt oss själva vad vi kan göra för att bli ännu bättre. Återvinningsanläggningen är bra exempel på den typ av utveckling vi kan åstadkomma genom att fortsätta innovera och arbeta i linje med vår vision”

Hållbarhet har alltid haft en plats högt upp på Bolons dagordning och nästa steg för företaget innebär en än mer ambitiös vision kopplad till alla delar av företagets verksamheter – dess anställda, dess affärsmodeller och dess produkter.

Hållbarhet finns i Bolons hjärta och DNA. Vi är ett familjeföretag som bryr oss om våra anställdas välmående, att vara ett etiskt företag och att leva som vi lär – både idag och i framtiden. Att ta vårt ansvar är en oerhört viktigt i en värld där det ekonomiska, politiska och sociala landskapet är i ständig förändring

– Annica Eklund, CEO

Bolon är ett svenskt ledande designföretag som drivs av systrarna Annica och Marie, den tredje generationen Eklund som äger och driver verksamheten. De har utvecklat Bolon från ett traditionellt väveri till ett internationellt designmärke med fokus på innovativa golvlösningar och kreativ inredning. Bland Bolons kunder kan nämnas Armani, Google, Mercedes, Adidas, Reebok och Sheraton samt ledande arkitekter och formgivare som Jean Nouvel och Cappellini. All design och tillverkning sker i Ulricehamn. 

För mer information, kontakta:

Alexandra Perez
Tel: +46 321 530 400
Email: press@bolon.com

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.