Botanic golvar Arrow Energy

Den etablerade interiörbyrån Geyer ligger bakom det nya öppna kontoret för Arrow Energy i Brisbane, Australien. 1600 m2 av Botanic i alla färger; Viva, Iris, Ivy, Tilia, Picea, Cilia och Osier, används för att skapa en varm och välkomnande miljö.

Läs mer här

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.