BOLON VISAR VÄGEN I MILJÖFRÅGOR

Bolon flyttar nu fram positionerna ytterligare! Med nya kollektionen Artisan och företagets största miljöinvestering hittills; en ny fabriksutbyggnad som tar hand om merparten av allt spill och återvunnet material för att kunna använda det i nyproduktion. Redan 2012 kan ett Bolongolv med en hög andel återvunnet material finnas på marknaden.

 

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.