BOLON TILLDELAS GREENTAG

Vi är stolta över att kunna meddela att vi uppnått miljöcertifiering i Australien och Nya Zeeland enligt det prestigefyllda ackrediterings-programmet ECOSPECIFIER GLOBAL GreenTAG.

Det är Bolons kollektioner Artisan, BKB, Botanic, Eight, Graphic och Spektra som genomgått en fodrande och noggrann utvärderings-process och belönats med det betydande certifikatet GreenTag, med högsta möjliga betyg, level A! Detta är ett mycket viktigt steg framåt i den miljösatsning som Bolon kontinuerligt och ihärdigt arbetar med.

Bolon bedömdes i centrala områden som företagets sociala ansvar, produktens miljöanpassade sammansättning, VOC-utsläpp, hållbarhet och EOL-återvinning - och har uppfyllt alla kriterier!

Vi är särskilt nöjda med denna certifiering, eftersom Australien är en

av de tuffaste marknaderna för att uppnå miljö-godkännande för golvprodukter. Denna certifiering kommer att ge arkitekter, designers och kunder förtroendet att använda Bolon, inte bara för design och tekniska funktioner, men också tryggheten med att de använder en produkt som uppfyller de mest krävande miljökraven.

GreenTAG, level A certifikatet innebär också att produkten accepteras av det viktigaste miljöorganet i Australien, GBCA (Green Building Council of Australia) som lämplig för användning i Grön-rankade Starprojekt. Detta gör det lättare för Bolon att användas i många installationer, särskilt i statliga byggnader.

ECOSPECIFIER GLOBAL ackrediteringssystem används också i andra regioner, som Asien, Sydafrika och Mellanöstern.

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.