Bolon tilldelas certifikatet Best Practice PVC

Bolon har en helhetsperspektiv gällande hållbarhet och miljö. Detta inkluderar alltifrån vilka råmaterial som används i tillverkningen till återvinning av uttjänta produkter. Som en del av denna filosofi har Bolon tillsammans med sin australiska partner TAG anlitat det globala revisionsbolaget EY (Ernst and Young) för att utvärdera sina underleverantörers miljöåtaganden.

Som en följd av detta Bolons produktion certifierats att överensstämma med riktlinjerna för Best Practice PVC. Bolons PVC-leverantörer och deras råmaterial fastställs, enligt EY, att leva upp till högsta miljömässiga standarder.

Certifikatet Best Practice inkluderar även Bolons engagemang för återvinning av uttjänt material genom upprättandet av produktomsorgsstrategier tillsammans med partners som TAG i Australien och Sydostasien.

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.