BOLON SAMMANKOPPLAR SKYPE

När det ansedda arkitektkontoret Ps Arkitektur ritade det nya huvudkontoret på 2700 kvm för Skype i Stockholm så valde de Bolons golv Botanic, BKB & Now för speciellt utvalda ytor.

Arkitekten Mette Larsson Wedborn förklarar: “Jag försöker hitta de material där man utifrån en standardprodukt kan skapa något unikt och platsanpassat. I detta projekt var en av de konceptuella idéerna att visualisera ett nät av sammankopplade noder (på samma sätt som Skype kopplar samman människor över världen). För golven valde vi att omvandla detta nät till triangulära färgfält.

 

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.