Bolon numera certifierade enligt ECO Product

Bolons produkter har certifierats enligt ECOproduct, ett erkänt miljöcertifikat vilket belönar organisationer som väljer miljövänliga material och produkter i byggprocessen. ECOproduct är ett samarbete mellan Grønn Byggallianse, SINTEF Byggforsk och Byggtjeneste.

Miljödeklarationer och certifikat är betydelsefulla för Bolon då de kommunicerar transparent och jämförelsebar information om företagets produkter, processer och i den mån de påverkar miljön. 

Mottagandet av ECOproduct-certifikatet representerar ett naturligt steg framåt i Bolons gröna hållbarhetsarbete, ett högprioriterat affärsområde som genomsyrar hela vår organisation. Läs mer om vårt gröna koncept här.

 

 

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.