BOLON KLASSIFICERAT ENLIGT BREEAM; RESULTAT – TOPPBETYG!

Bolon klassificerat enligt BREEAM: Resultat – toppbetyg!

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett frivilligt miljöklassningssystem och ett av de mest spridda av de internationella systemen i Europa. BREEAM tar hänsyn till en rad olika kriterier och baseras på livscykelanalysen; från råvara till färdig produkt, energiförbrukning, transporter och så vidare. Systemet klassificerar både byggnader och de material som ingår. Bolons sortiment är nu testat och det är inte utan stolthet vi kan berätta att samtliga golv erhåller BREEAM:s högsta betyg (Klass A+ till B: låg miljöbelastning) för så pass skilda miljöer som hem, butiker, skolor och kontor.

Läs mer på www.breeam.org och www.greenbooklive.com

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.