Bolon lanserar marknadens första gröna kemsvets

Bolon Green Weld är en del av företagets hållbarhetsarbete och ett led i Bolons åtagande att verka för en bättre miljö genom att utveckla visionära, gröna produkter och tekniker.

För Bolon handlar hållbarhet om att ta ansvar för en hållbar utveckling i hela kedjan; från vår egna produktion, miljöcertifieringar och produktinnovationer till installation, återvinning samt de människor som arbetar med golven. Bolon Green Weld är ett stort och konkret steg framåt i detta arbete, som gör stor skillnad för de som arbetar med Bolons golv. 

Kemsvetsen har utvecklats i ett nära samarbete med det svenska plastföretaget OHLA-Plast, i en omfattande utvecklingsprocess där OHLA-Plast har stått för den kemiska expertisen och Bolon för kunskapen om hur tekniken ska tillämpas under installationen. Vi har utvecklat en säkrare produkt som eliminerar hälsoriskerna för de som installerar och arbetar med Bolons golv.

En kemsvets är en vätska som kemiskt smäter ihop PVC och används till att svetsa ihop våder vid installation av rullvara.Traditionella kallsvetsningsprodukter innehåller kemikalien tetrahydrofuran (THF), en mycket brandfarlig organisk förening som kan irritera ögonen och andningsorganen och, vid höga koncentrationer riskerar att hämma hjärnaktiviteten och påverka det centrala nervsystemet negativt. I Bolon Green Weld har THF ersatts av ett annat, helt ofarligt lösningsmedel och blir den första kemsvetsen på marknaden som tar hänsyn till installatörernas och byggnadsarbetarnas hälsa.

Bolon Green Weld lanseras i Sverige den 11 oktober 2017. Därefter följer den globala lanseringen under 2018. Produkten kommer att säljas av Bolon till ett pris om 185 kr för en tub på 100 ml.

Till Bolon Green Weld →

Håll dig Uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.