Ladda ned pressmaterial

Mot en hållbar framtid

För att uppmärksamma Världsmiljödagen 2018 och inför presentationen av en ny hållbarhetsstrategi den 1 oktober 2018 är Bolon glada att kunna tillkännage två nya hållbarhetsinitiativ som även speglar företagets historia av miljömedvetenhet.

Hållbarhet har alltid varit en integrerad del av Bolons identitet, men det är företagets innovativa insatser de senaste två decennierna för att minska sin miljöpåverkan, som har positionerat Bolon som branschledande inom sitt område. Bolon har investerat betydande resurser i att utveckla innovativa lösningar som gör att företaget endast lämnar små miljöavtryck på planeten, samtidigt som man förbättrar kvaliteten på sina golv. Troget sina grundvärderingar har Bolon satt sina mål högt.

Vi ser en möjlig framtid där vår produkt inte kommer att ha någon negativ inverkan på miljön och kan återvinnas och återanvändas om och om igen Marie Eklund, VD

CIRKELN SLUTS

2014 investerade Bolon i en ny återvinningsanläggning intill företagets 3 000 kvadratmeter stora produktionsanläggning i Ulricehamn. Återvinningsanläggningen har gjort det möjligt för Bolon att återvinna allt sitt avfall före konsumentledet – vilket gör att produktionsprocessen inte genererar något avfall som belastar miljön – och man importerar och återvinner även avfall som uppstår vid tillverkningen från leverantörerna och andra PVC-tillverkare som tillämpar bästa praxis.


Det återvunna materialet som produceras i denna anläggning används på baksidan av Bolons golv, vilket gör att 33 procent av Bolons slutprodukt utgörs av återvunnet material. Denna siffra beräknas öka till 50 procent under 2020. För att uppnå detta mål undersöker Bolon sätt att ta hand om och rena avfall efter konsumentledet. I dagsläget uppfyller inte avfallet kriterierna för användning i företagets produkter, eftersom golvet från konsumentledet kan vara blandat med fraktioner som inte uppfyller Bolons stränga miljökrav.

CRADLE TO CRADLE MED NOGLUE®

Bolons nästa steg är att säkert återvinna sitt avfall efter konsumentledet. Det lim som tidigare användes för att fixera Bolons golv kontaminerade materialet och gjorde det svårt att återvinna. För att komma till rätta med detta problem har Bolon under två års tid arbetat med att utveckla en ny teknik för att installera Bolon tiles som inte påverkar produktens återvinningsbarhet.


NoGlue™ är en tejp som gör att golvet enkelt kan tas bort utan att plattorna kontamineras. Detta har två fördelar: golvet kan återvinnas på Bolons anläggning och tekniken gör även att kunderna kan ta bort och lägga om golvet om de flyttar.

– Det här skulle innebära att vi kan ta hand om vår produkt under hela dess livslängd – cradle to cradle, vilket är ett stort steg mot en mer hållbar framtid, förklarar Michaela Ljungdahl, produkt- och hållbarhetskoordinator på Bolon.

NoGlue™ kommer att lanseras i juni 2018 och återvinningstjänsten för uttjänta golv kommer att vara igång 2020. Under tiden erbjuder Bolon sig att lagra utslitna NoGlue™tiles till dess att återvinningssystemet är på plats. Man håller även som bäst på att ta fram en leasingtjänst för golv som har installerats med NoGlue™-tekniken.

DEN NYA MILJÖVÄNLIGA PVC:N

Bolon använder endast den mest hållbart producerade konventionella PVC:n på marknaden – ett material som är helt återvinningsbart.

Denna PVC:n, som redan har förbättrats mycket sedan den först lanserades, är gjord av 57 procent av salt – en i huvudsak outtömlig naturresurs – och är fri från skadliga kemikalier. Den höga kvaliteten på detta material innebär att Bolons golv har en lång livslängd och företaget ger därför 15 års garanti på alla sina produkter.

Vi strävar efter att använda 100% förnyelsebara resurser och precis som andra branscher följer vi noga utvecklingen av fossilfria råvaror. Vårt mål är att tillverka golv av BIO-PVC från och med 2020.

Bolon främjar även användning av innovativa PVC-lösningar genom att vara medlem i Sveriges PVC Forum, en organisation som arbetar tätt ihop med industrin och forskningsinstitut för att utveckla mer hållbara plaster.

HÅLLBARHET I HJÄRTAT AV BOLONS HISTORIA

I hjärtat av Bolons historia finns det ett hållbarhetstänk. Det var det som ursprungligen motiverade Bolons grundare, Nils-Erik Eklund, när han började tillverka trasmattor från textilspill som han köpte från en fabrik i Stockholm 1949. Det var också det som fick Lars och Monica Eklund, andra generationen av Bolon-familjen, att hämta inspiration från traditionella svenska trasmattor när de började diversifiera företagets produktsortiment på 1960-talet. Och hållbarhet fortsätter att vara det som företagets nuvarande ägare i tredje generationen, Annica och Marie Eklund, strävar efter att främja, även efter det att Bolon har vuxit till ett designdrivet företag som levererar till kunder över hela världen.

Bolon var ett av de första företagen i Sverige när de 1999 certifierades enligt miljöledningsstandarden ISO 14000. Certifieringen har sedan dess följts av en rad lågemissionscertifieringar från organisationer som BREEAM, GreenTag, Floorscore och BASTA. – Det visar att vi arbetar i rätt riktning, säger Ljungdahl.


2009 lanserade man Bolon Green, ett helhetskoncept för hur Bolon bör närma sig miljöfrågor. Konceptet utvecklades i samråd med Håkan Nordin från Greenpeace Sverige, och det var med Nordin som Bolon satte sitt hållbarhetsmål: ”En framtid utan miljöavtryck”

– Nordin är en välkänd konsult när det gäller miljöfrågor, säger Malin Andén, kvalitets- och miljöchef på Bolon. – Vi tänkte att han var den som kunde göra den tuffaste bedömningen av Bolons miljöstandard. Bolon Green innebär bland annat att Bolon endast använder sig av leverantörer som är belägna inom Europeiska unionen och som därför uppfyller EU:s stränga REACH-regler.

Ett initiativ nyligen som också visar på Bolons flerfrontsstrategi i hållbarhetsfrågor är Green Weld, en kallsvetsningsprocess som markant minskar användningen av miljöskadliga kemikalier – i synnerhet tetrahydrofuran (THF) – vid installationen av Bolons golv. Green Weld, som lanserades i oktober 2017, är bättre både för miljön och för installatören. – Vi månar om dem som arbetar med våra produkter, säger Ljungdahl.

2013 investerade Bolon i utbyggnaden och förbättringar av sin produktionsanläggning i Ulricehamn. Man flyttade även hem all sin tillverkning från Belgien till Sverige, som har några av de strängaste miljönormerna för tillverkning i världen. Bolons produktionsanläggningar använder i dag 100 procent förnybar energi och har avsevärt minskat sina transport och fraktutsläpp genom att koncentrera all sin produktion till en plats.

Ladda ned bilder

Fler Nyheter

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om nya kollektioner, projekt med mera.

Jag har läst och godkänner villkoren som finns i beskrivet i privacy policy