Hållbarhet

Vårt arbete

Stort intryck Minimalt avtryck

Vi låter hållbar innovation och utveckling leda oss

I över 20 år har vi steg för steg minskat våra golvs miljöpåverkan – men vi är inte färdiga än. Vi ska halvera vår klimatpåverkan och nå minst 50 % återvunnet material i alla produkter senast 2028. För att lyckas med detta fokuserar vi på hur vi köper in och använder vårt råmaterial, dessutom måste vi utveckla innovativa metoder för hantering av golven efter användning. Det handlar om att designa golv med en livscykel som möjliggör att det använda materialet kan återanvändas i nya produkter.

Sedan 2018 har vi ökat andelen återvunnet material i våra golv med 71%

Återvunnet material i alla kollektioner

På Bolon har vi gjort ett aktivt val att inte ha en grön kollektion, vårt hållbarhetsarbete omfattar samtliga våra produkter. Sedan 2014 har vi en integrerad återvinningsanläggning i vår fabrik. Den är byggd för att processa både vårt eget och andras avfall. Avfallet återvinns och används som råvara i golvets baksida som utgör omkring 70 % av produkternas materialmängd. Anläggningen ger oss dessutom möjlighet att ta hand om uttjänta golv och installationspill.

Klimatneutral produktion

All vår tillverkning sker i vår egen fabrik i Ulricehamn, Sverige. Hela fabriken är en s.k. torr anläggning – inga vätskor används förutom vatten för luftfuktare. Fabriken har ett slutet kylsystem fritt från tillsatser och utan vattenförbrukning. Vi använder oss enbart av förnybar och certifierad el i vår produktion, vilket gör hela vår produktion klimatneutral. Våren 2023 installerade vi solpaneler på vårt tak i Ulricehamn. Den uppskattade energiproduktionen för solcellerna är 1100 MWh el per år, vilket täcker runt 25% av årsbehovet för vår produktion och bidrar till mer grön el.

Vi vet att mer återvunnet material i våra golv och mattor, leder till en cirkulär produktion med minskad miljöpåverkan.

Marie Eklund, CEO, Håkan Nordin, Head of Sustainability and Annica Eklund, Chief Creative Officer.