Hållbarhet

Löfte

Stort intryck Minimalt avtryck

Till 2028
Ska alla våra golv vara 50% cirkulära
Till 2028
Ska vi halvera våra golvs klimatavtryck

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23%

Återvunnet material
i våra golv till 2028

För att kunna leverera på vårt löfte och möta våra mål krävs det att vi fokuserar på två områden – cirkularitet och klimat. Till 2028 ska detta resultera i att vi tillverkar och säljer golv som är 50procent cirkulära med halva dagens klimatavtryck.

Klimat

Vårt mål är att till 2028 halvera vårt klimatavtryck. Det innebär att alla CO2-utsläpp, från råmaterial till efter slutanvändning, ska minska med 50 procent (räknat från referensåret 2018). För att lyckas med detta fokuserar vi på hur vi köper in och använder vårt råmaterial, dessutom måste vi utveckla innovativa metoder för hantering av golven efter användning.

Cirkularitet

50 procent cirkulära golv är i grunden en enkel idé – det handlar om att designa golv med en livscykel som möjliggör att det använda materialet kan återanvändas i nya produkter.

”Vårt löfte och dess mål ställer högre krav på Bolon än någonsin tidigare.”