Hållbarhet

Fakta

Vi har analyserat hur vi påverkar vår omgivning och hur vår omgivning påverkar vår verksamhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan.

Klimat

Klimatavtrycket från våra golv kommer till största delen från materialet, både råmaterial och spill efter installation och användning.

63%

råmaterial

14%

efter användning

11%

installation

8%

TRANSPORT

4%

under användning

0%

tillverkning

Klimatavtryck

Klimatavtrycket från våra olika golvprodukter beror på dess vikt. Därför har vi valt att dela upp klimatavtrycket baserat på produkttyperna: rulle, tiles och akustiska golv.

Rullar

5,18 kg

CO2 per kvadratmeter

Tiles

6,19 kg

CO2 per kvadratmeter

Akustikgolv

5,47 kg

CO2 per kvadratmeter

Notering: Som angivet i A1-A3 i våra EPDs.

Cirkularitet

Den viktigaste beståndsdelen för att utvecklas inom hållbarhet är hur vi hanterar vårt material – var det kommer ifrån och hur vi återvinner det. Under 2020 satte vi upp som mål att öka användningen av återvunnet material i våra produkter med 10 procent (jämfört med 2018). För både tiles och rullar lyckades vi öka andelen återvunnet material med 30 procent under samma period. Det största genombrottet gjordes för våra akustiska golv där vi kunde öka andelen återvunnet material från 0 procent till 27 procent och samtidigt inkludera 12 procent ”post consumer-material” genom återanvändning av PET-flaskor.

Läs mer

Andelen återvunnet material 2023

22%

Rullar

31%

Tiles

32%

Akustikgolv

28%

Snitt

Vad består våra golv av?

Vi använder konstruktionsplast i våra golv – ett energieffektivt material som både är lätt och slitstarkt. Vår konstruktionsplast bidrar inte heller till nedskräpning av haven. Golven innehåller PVC-plast som polymer, kalk som fyllnad och även giftfria tillsatser.

Läs mer

VIRGIN VS RECYCLED

VIRGIN-MATERIAL

0%

RECYCLED (AVERAGE)

0%

MAIN INGREDIENTS

FILLING CHALK

0%

POLYMER (PVC)

0%

NON HAZARDOUS ADDITIVES

0%

Vad består våra golv av?

Vi använder konstruktionsplast i våra golv – ett energieffektivt material som både är lätt och slitstarkt. Vår konstruktionsplast bidrar inte heller till nedskräpning av haven. Golven innehåller PVC-plast som polymer, kalk som fyllnad och även giftfria tillsatser.

Läs mer

NON-FOSSIL VS FOSSIL

NON-FOSSIL

0%

FOSSIL

0%

Material- och leverantörsinformation

  • Kalk, PVC och tråd står för 97% av allt material vi köper.
  • Vi använder bara modern PVC, fri från giftiga tillsatser.
  • Modern PVC är mer slitstarkt, har bättre brandegenskaper, är lättare att städa och är enklare att återvinna.
  • Majoriteten av våra Tier 1-leverantörer är baserade inom 250 km från fabriken.
  • Vi kräver att våra Tier 2-leverantörer av PVC-råmaterial är eco-märkta av tredje part.
  • Våra golv uppfyller stränga emissionskrav under hela produktlivscykeln.

Vanliga frågor

Är PVC verkligen bra?

Den PVC vi använder kommer från miljöcertifierade fabriker som har små utsläpp och effektiv energianvändning. Dessutom är Bolons golv sedan många år giftfria utan tillsatser som ftalater och tungmetaller. Den mjukgörare som idag används är till och med tillåten i barnleksaker.

Hur mycket fossilt material består era golv av?

Våra golv består av ca 1/3 fossil råvara vilket är betydligt mindre än andra plastgolv som inte är gjorda av vinyl. Resterande 2/3 består av salt och kalk som det finns mycket god tillgång av och som dessutom är ofarligt ur miljöhänseende.

Är plast ett bra material till golv?

Plast kan vara ett fördelaktigt material för just golv. Det beror helt på vilken typ av plast som används och hur den hanteras. Den plast som vi använder är slitstark med 10 eller 15 års-garanti. Vår råvara, PVC, går att återvinna upp till sju gånger och är helt fri från tillsatser som ftalater eller tungmetaller. Våra golv har låga emissionsvärden och är därmed godkända för sjukhusmiljöer. Golven är dessutom lätta att städa, oftast räcker det med vanligt vatten för att göra rent. Utifrån dessa fakta är ett plastgolv från Bolon många gånger ett bra miljöalternativ jämfört med andra golv.

Vilka produkter innehåller återvunnet material?

Samtliga av våra kollektioner innehåller återvunnet material. Andelen återvunnet varierar mellan 10 - 30% av den sammanlagda materialåtgången.

Hur stor påverkan har Bolons transporter på klimatet?

Bolon har effektiva lösningar för både transport av råvaror och av slutlig produkt till kunder. Våra transporter utgör endast ca 2% av vår totala klimatpåverkan.

Räknar ni på golvens miljöpåverkan över hela livscykeln?

Ja vi har gjort så kallade EPD:er, livscykelanalyser, på alla våra kollektioner. Detta har tydliggjort att den största klimatpåverkan kommer från tillverkningen av vinylråvaran. Denna klimatpåverkan kommer vi att minska under de kommande åren.

Använder ni förnybar energi?

Ja, all vår tillverkning och vårt huvudkontor drivs med 100% förnybar energi för både el och värme.

Innehåller ett Bolongolv några farliga ämnen?

Alla Bolons golv är fria från farliga mjukgörare och stabilisatorer som ftalater och tungmetaller. Dessutom har golven mycket låga emissioner under hela golvets livslängd.
 

Är era golv miljömärkta?

Vår vinylråvara är miljömärkt och golven klara strängt satta krav för miljömärkning för hus. Dessutom är Bolon klassificerat med bästa hälsoklass av Norges astma- och allergiförbund. I övrigt har Bolon många olika certifieringar som både täcker hälsa och miljö samt deklarationer som helt öppet visar beståndsdelar och miljöpåverkan.

​​​​​​​Hur transparenta är ni med era produkters innehåll och påverkan?

Vi är helt transparenta och har tredjeparts-certifieringar för både miljöprestanda och innehållsdeklarationer.