Klima

KLIMA

KLIMASMART GULVPRODUKSJON

Hele vår produksjon, fra design til ferdige gulv, skjer i Ulricehamn. Dette innebærer reduserte transportutslipp og 100 % bruk av fornybar energi i produksjonen. Vårt klimaavtrykk for produksjon og våre kontorer er derfor null. Vi har også installert et nytt resirkuleringsanlegg, noe som reduserer karbonutslippet til selve råvaren. Hvert tonn resirkulert materiale er ett skritt nærmere et klimanøytralt gulv.

0%

klimapåvirkning fra produksjon og hovedkontor

0%

fornybar energi i produksjonen

0%

lastfaktor etter optimering av pakking, transport og frakt

STØRRE INNTRYKK
MINDRE AVTRYKK

Vi tror på designens iboende kraft til å påvirke mennesker både i dag og i morgen. Vår lidenskap for å skape inntrykk er like stor som vår lidenskap for å ikke etterlate noe avtrykk. Derfor jobber vi engasjert og fokusert på å hele tiden redusere vårt karbonavtrykk. Og vi har kommet langt, men har enda et stykke å gå. Men med innovasjon og vilje til å forandre, tar vi et større grep om morgendagens design helt uten avtrykk.

KLIMAPÅVIRKNING GJENNOM HELE LIVSSYKLUSEN

I 2018 var vårt totale karbonutslipp på 12 100 tonn CO2e, der det største avtrykket kommer fra produksjonen av råstoffet (9 900 tonn CO2e). Men gjennom økt andel resirkulerte materialer og tiltakene som våre leverandører har iverksatt, kommer vi de neste årene til å redusere karbonavtrykket samtidig som produksjonen øker.

Installasjon og vedlikehold av gulvene våre medfører 2000 tonn CO2e der ca. 77 % kommer fra installasjonen. Derfor jobber vi med utvikling av limfri installasjon for visse applikasjoner, noe som vil redusere klimapåvirkningen, samtidig som det gir et renere returråmateriale og enklere håndtering når gulvet skiftes ut.

Våre transporter til kunder i dag medfører 270 tonn CO2e, og dermed bare 2 % av vår totale klimapåvirkning.

KLIMAAVTRYKK

Klimaet kan ikke vente. Business as usual er ikke lenger et akseptabelt argument. Det kreves endring. I alle ledd. Hos Bolon betyr dette at vi må fortsette å stille de samme strenge kravene til leverandørenes produksjon som vi stiller til vår egen. Målet er gulv som er helt klimanøytrale. Dette er det moderne design egentlig handler om.

UTVALGTE KLIMATILTAK

0

Den nye fabrikken vår er bygget, og vi tar hånd om hele produksjonen. I samband med dette går vi over til 100 % fornybar elektrisitet og redusert transport mellom anleggene.

0

Installasjon av nytt gjenvinningsanlegg reduserer klimapåvirkningen fra råvarer

0

Innkjøp av råvarer fra Best Environmental Practice-selskaper med lavere karbonutslipp

0

Resirkulert materiale i alle kolleksjoner, noe som reduserer klimapåvirkningen av råmateriale

OFTE STILTE SPØRSMÅL

HVOR STOR MILJØPÅVIRKNING HAR BOLONS TRANSPORTER?

Bolon har effektive løsninger for både transport av råvarer og sluttprodukt til kundene. Våre transporter utgjør bare ca 2 % av vårt totale klimaavtrykk.

BEREGNER DERE GULVENES MILJØPÅVIRKNING GJENNOM HELE LIVSSYKLUSEN?

Ja, vi har utført såkalte EPD-er, livssyklusanalyser, på alle våre kolleksjoner. De har tydeliggjort at den største klimapåvirkningen kommer fra produksjonen av vinylråmaterialet. Denne klimapåvirkningen kommer vi til å redusere i årene som kommer.

BRUKER DERE FORNYBAR ENERGI?

Ja, all vår produksjon og vårt hovedkvarter drives av 100 % fornybar energi både for elektrisitet og varme.

Last ned vår rapport

Lær mer om vår bærekrafttilnærming gjennom rapporten nedenfor.

Nedlastning