SERTIFIKATER

SERTIFISERINGER OG DEKLARASJONER

TRANSPARENS OG YTELSE

Våre produkter og prosesser har blitt tildelt strenge miljøsertifiseringer for bygninger. Disse tredjeparts sertifiseringene er en måte å vise og kommunisere miljøkvaliteten på. Deklarasjonene gir transparens og tilgjengelighet for alle. Bolon opererer på mange forskjellige markeder, og har derfor mange forskjellige sertifikater og deklarasjoner.

For vår PVC-råvare har vi tredjeparts miljømerkingen, Best Practice PVC. Miljøytelse til våre gulv vurderes i henhold til BRE Global, som er en del av BREEAM (Internasjonal merking for bygninger). For deklarasjon av kjemikalier i våre produkter, overholder vi blant annet de svært strenge kravene i BASTA. I tillegg har våre gulv så lave utslippsverdier at de er sertifisert i henhold til International FloorScore.

Miljøpåvirkningen til alle våre produkter kan følges via Miljødeklarasjonen (EPD). En EPD er en analyse av produktets levetidsyklus som baseres på ISO-standarder og utføres av en tredjepart. Den dekker alt fra råvare til behandling etter produktets levetid.

Livssyklusanalyse for gulv

 • BRE Global

  Vi har vurderingen A + til A ifølge BRE Global, med tilknytning til BREEAM, et velkjent miljøsertifiseringssystem for bygninger. Produktene er oppført i greenbooklive.com 

 • Greentag

  Greentag-sertifiseringen gjelder faktorer som samfunnsansvar, miljøvennlig produktsammensetning, utslipp av flyktige organiske stoffer (VOC) og bærekraft. 

 • ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

  EPD-ene er et transparent og uavhengig verifisert dokument for miljøpåvirkningen av gulvene, koblet til livssyklusen. EPD-ene er laget i henhold til standarden EN 158 04 og ISO 140 25. 

 • eBVD

  Det finnes byggvaredeklarasjoner for alle våre produkter. Disse deklarasjonene muliggjør transparens gjennom hele byggefasen.

OTHER

 • BASTA

  BASTA indikerer at våre gulv akselererer utfasingen av farlige stoffer fra byggeprodukter. 

 • Byggvarubedömningen

  Vi har produkter som er godkjent av Byggvarubedömningen, et bransjeoverskridende system for miljøvurdering av byggevarer. Alle våre produkter oppnår vurderingen "akseptert"

 • CE

  Produktene våre oppfyller kravene til CE-merking som angitt i CPD-direktiver for helse, miljø og sikkerhet.

 • DGNB

  DGNB-navigatoren gir blant annet arkitekter og byggeledere relevant informasjon om produktet som er lett å laste ned og lett å forstå. Informasjon er basert på data fra EPD. 

 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Våre produkters innholdsdeklarasjon, for eksempel kjemikalier er registrert i den svenske gulvbransjens sentrale database. 

 • ECOproduct

  Våre produkter er sertifisert i henhold til ECOproduct, en bærekraftig sertifisering som gis til selskaper som velger miljøvennlige materialer og produkter i byggeprosjekter. 

 • SundaHus

  SundaHus miljøsertifiseringsdatabase inneholder over 70 000 produkter inndelt i kategoriene A, B, C og D. Bolon er plassert i kategori B, som sertifiserer full kontroll over produksjonskjeden helt ned til polymerproduksjonen. 

 • GreenTag PhD

  Våre gulv er deklarert i henhold til Greentags "Product health declaration". Det innebærer blant annet at inngående råmaterialer er vurdert fra et miljø- og arbeidsmiljøsynspunkt i produksjon og i produkt, samt dets lave utslipp under bruk. Deklarasjonen bekrefter at vi oppfyller kravene i WELL.

Livssyklusanalyse for råmateriale

 • BEST PRACTICE PVC

  Best Practice PVC-sertifisert for de høyeste miljøvennlige standarder for produksjonsprosesser. Bolons PVC-leverandører og deres råmateriale har blitt vurdert med høyeste standard for miljøvennlig produksjon. Best Practice-sertifisering anerkjenner også Bolons forpliktelse til resirkulering på slutten av produktets levetid gjennom produktpartnerskap med blant annet TAG i Australia og Sørøst-Asia. 

Inneklima – TVOC

 • Floorscore

  Bolons gulv er FloorScore-sertifisert. Sertifiseringen stiller høye krav til lave utslipp for å sikre kvaliteten på inneluften. FloorScore-sertifisering bidrar blant annet til en høyere LEED-vurdering. 

 • M1

  M1 er en betegnelse på lave utslipp. Klassifiseringen presenterer utslippskrav til byggematerialer som brukes på vanlige arbeidsplasser og boliger med hensyn til god luftkvalitet innendørs. 

Samarbeid

 • Golvbranschen

  Vi er medlem av den svenske gulvindustriens program for resirkulering og avfallshåndtering. 

Helse

 • NAAF

  Alle våre gulv anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.