NEDLASTING

DOKUMENTASJON

Her finner du tekniske datablader, installasjonsveiledninger, ytelseserklæring og mye mer.

SERTIFISERINGER OG ERKLÆRINGER

Produktene våre utvikles og produseres i samsvar med de strengeste miljøstandardene, og de overgår mange av dagens lovkrav. Med denne kunnskapen kan du trygt bruke Bolon-gulv både når det gjelder kvalitet og ansvar.

 • BRE Global

  Gulvene våre er vurdert i henhold til LCA-metodikken i BRE Global og har fått vurderingen A + til A. Det kan brukes i forbindelse med BREEAM, et velkjent miljøvurderingssystem for bygninger. Produktene er oppført i greenbooklive.com

  Last ned
 • BASTA

  BASTA-registrering betyr at vi kan dokumentere at produktene våre oppfyller avtalte kriterier for egenskaper som er farlige for miljøet og helsen. Se www.bastaonline.se.

  Les mer
 • Byggvarubedömningen

  Produktene våre er vurdert av Byggvarubedömningen. Det betyr at produktene som vurderes, undersøkes for å avdekke kjemisk innhold, livssyklus og bærekraftig leverandørkjede. Det er vårt bidrag til å gjøre det enklere å bygge bærekraftig. Alle produktene våre oppnår vurderingen «akseptabelt» Les mer på Byggvarubedomningen.com.

  Les mer
 • BEST PRACTICE PVC

  Best Practice PVC-sertifisert for de høyeste miljøvennlige standarder for produksjonsprosesser. Bolons PVC-leverandører og deres råmateriale har blitt vurdert med høyeste standard for miljøvennlig produksjon. Best Practice-sertifisering anerkjenner også Bolons forpliktelse til resirkulering på slutten av produktets levetid gjennom produktpartnerskap med blant annet TAG i Australia og Sørøst-Asia. 

  Last ned
 • CE

  Produktene våre overholder forordning (EU) 305/2011 (byggevareforordningen). Egenskaper for brannklasse: Bfl – s1

  Last ned
 • DGNB

  DGNB-navigatoren gir blant annet arkitekter og byggeledere relevant informasjon om produktet som er lett å laste ned og lett å forstå. Informasjon er basert på data fra EPD. 

  Les mer
 • Floorscore

  Bolons gulv er FloorScore-sertifisert. Sertifiseringen stiller høye krav til lave utslipp for å sikre kvaliteten på inneluften. FloorScore-sertifisering bidrar blant annet til en høyere LEED-vurdering. 

  Last ned
 • Greentag

  Greentag-sertifiseringen gjelder faktorer som samfunnsansvar, miljøvennlig produktsammensetning, utslipp av flyktige organiske stoffer (VOC) og bærekraft. 

  Last ned
 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Database med informasjon som gir kunden muligheten til å få full kontroll over innholdet gjennom gulvkonstruksjonens levetid. Produktinformasjon deles via dokumenter for digital registrering av byggevaredeklarasjoner.

  Les mer
 • Golvbranschen

  Vi er medlem av den svenske gulvindustriens program for resirkulering og avfallshåndtering. 

  Les mer
 • ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

  EPD-ene er et transparent og uavhengig verifisert dokument for miljøpåvirkningen av gulvene, koblet til livssyklusen. EPD-ene er laget i henhold til standarden EN 158 04 og ISO 140 25. Publisert på www.environdec.com

  Last ned
 • M1

  Alle gulvprodukter fra Bolon er sertifisert i henhold til M1. Klassifiseringen definerer strenge utslippskrav for byggevarene som brukes for eksempel i næringsbygg og private hjem med hensyn til god inneluftkvalitet.

  Last ned
 • NAAF

  I samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund.

 • ECOproduct

  Produktene våre vurderes i henhold til ECOproduct-systemet. Produktene får karakter basert på miljøområdene luftkvalitet innendørs, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, ressursbruk samt potensial for global oppvarming.

  Last ned
 • SundaHus

  SundaHus-data brukes som verktøy for å oppfylle kundens miljøprogram, for å dokumentere byggevarene i bygningen og for å holde oversikt over hvilke produkter som brukes i styring og drift av bygningen. Vurderingen av produkter er basert på forskjellige egenskaper, og den deles inn i de fem klassene D, C–, C +, B og A, der A er best. Bolons produkter er plassert i kategori B, noe som er et bevis på full kontroll over produksjonskjeden helt ned til produksjonen av polymer.

  Les mer
 • GreenTag PhD

  Global GreenTag Product Health Declaration™ PhD deles ut til nytenkende produsenter som utleverer toksisitetsinformasjonen for produktene sine.

  Råmaterialene har blitt vurdert med hensyn til miljø og arbeidsmiljø i produksjonen, samt produktenes lave utslipp under bruk. Erklæringen er i samsvar med materialkrav i WELL og LEED.

  Last ned
 • eBVD

  Det finnes byggvaredeklarasjoner for alle våre produkter. Disse deklarasjonene muliggjør transparens gjennom hele byggefasen.

  Les mer
 • Declare

  Med dette merket sørger vi for større åpenhet og innsyn og svarer på spørsmålet om hva gulvet vårt er laget av, og hvor det kommer fra.
  Declare-merket evaluerer produktets samsvar med Living Building Challenge-, LEED- og WELL-standardene for sunne og bærekraftige bygg.

  Les mer
 • UKCA

  UKCA-merket er produktmerkingen som anvendes i Storbritannia (England, Skottland og Wales), og gjelder for de fleste produkter som tidligere var underlagt CE-merkeordningen.

  Last ned

MISC

 • BOLON PAPER

  For us our design universe is so much more than just flooring. This is one of the reasons we produced Bolon Paper. With the paper we want to give a glimpse into our design universe and show the things that inspire us. We hope you enjoy spending time with Bolon Paper and that we manage to inspire you as much as we do with our design flooring!

  Download
 • PRODUCT CATALOGUE

  Download this year's product catalogue to get the latest on our new products.

  Download
 • BOLON PATTERN SWATCH

  Take a look at our design combinations in our pattern inspiration swatch and then go mixing, matching, and creating your own unique flooring-design.

  Download Pattern Swatch
 • WE LOVE 2020

  For 2020, we have taken our compelling interviews, inspirational stories and eye-catching visual stories to another level in our new magazine – now entitled We Love.

  Download
 • SECTOR BROCHURE: COMMERCIAL

  Be inspired by how others have used our floorings to create office spaces to thrive in. When choosing Bolon you get a high-end design flooring with all the practical benefits of woven vinyl. Beautiful, tactile and easy to clean and maintain. A perfect choice for any office project.

  Download
 • SECTOR BROCHURE: EDUCATION

  Schools, universities and other educational premises demand flooring solutions that are durable, easy to clean, and at the same time, comfortable. Find interior inspiration for your project and discover how Bolon flooring can make your educational interior both creative, inspiring and practical to use.

  Download
 • SECTOR BROCHURE: RETAIL

  Find inspiration and learn how some of the most renowned brands have used our floorings to enhance their brand experience. When creating interiors for brands, flooring design must be chosen carefully to make sure it will outlast trends and remain fashionable over time. Our collections allow for the creation of exciting and durable floorings solutions that reflect positively on your brand.

  Download
 • SECTOR BROCHURE: HEALTHCARE

  Designing healthcare or wellness premises demand material choices that are safe, durable and practical. The aesthetics of the interior are sometimes compromised in favour of health qualities. Learn more about using Bolon in healthcare spaces here.

  Download
 • SECTOR BROCHURE: HOSPITALITY

  Interested in using Bolon in your hospitality space? Read our brochure for information and inspiration

  Download
 • SECTOR BROCHURE: RESIDENTIAL

  Are you looking for inspiration how to use our flooring in a residential space? Make sure you look through our residential brochure.

  Download
 • REFERENCE CATALOGUE

  Be inspired by our projects from all over the world in our reference catalogue.

  Download
 • BOLON STUDIO™ CATALOGUE

  Discover the endless possibilities by combining shapes and colours in our Bolon Studio™ concept 

  Download
 • Bolon recycling results - 2022

  Download
 • Our plastic

  Want to know more about our position on plastic?

  Download
 • Sustainability facts

  Download
 • Sustainability report - 2021

  Learn more about our sustainability approach through our report below.

  Download

GRAPHICS