Bærekraft

Løfte

Last ned rapport
  • Bolon-Sustainability-Report-2021_EN.pdf
    pdf

Stor visuell påvirkning Minimal klimapåvirkning

Innen 2028
Skal alle gulvene vi produserer, være 50 % sirkulære
Innen 2028
Skal vi halvere klimapåvirkningen fra gulvene våre

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23%

RESIRKULERT MATERIAL
I VÅRE GULV innen 2028

Skal vi innfri løftet vårt og de tidsbestemte og målbare målene, må vi fokusere på to områder – sirkularitet og klima. Innen 2028 skal resultatene av denne innsatsen sikre at vi kan produsere og selge gulv som er 50 prosent sirkulære med halvparten av dagens klimapåvirkning.

Klima

Innen 2028 er målet vårt å halvere karbonavtrykket, noe som betyr at alle CO2-utslipp hele veien fra råvarer til etter bruk vil bli redusert med 50 prosent sammenlignet med basisåret 2018. For å oppnå dette vil vi fokusere på måten vi kjøper og bruker råvarer på, og nyskapningen når det gjelder hva vi kan gjøre med gulvene etter bruk.

Sirkularitet

50 prosent sirkulære gulv er en enkel idé – det handler om å designe både produktet og livssyklusen på en slik måte at materialet vi bruker, til slutt kan bli til nye ressurser i nye produkter.

Marie Eklund, CEO, Håkan Nordin, Head of Sustainability and Annica Eklund, Chief Creative Officer.

«Løftet vårt og målene det fører med seg, er uten sidestykke i Bolons historie.»