CERTIFICERINGEN

CERTIFICERINGEN EN VERKLARINGEN

TRANSPARANTIE EN PRESTATIES

Onze producten en processen zijn bekroond met strenge milieu-certificeringen voor gebouwen. Deze extern geverifieerde certificeringen zijn een manier om de milieukwaliteit aan te tonen en te communiceren. Onze verklaringen bieden transparantie en zijn beschikbaar voor iedereen. Omdat Bolon op veel verschillende markten actief is, hebben we veel verschillende certificeringen en verklaringen. Neem contact op voor meer informatie.

Voor onze PVC grondstof hebben we het externe ecolabel, Best Practice PVC. De milieuprestaties van onze vloeren worden beoordeeld volgens BRE Global, dat onderdeel is van BREEAM (International labelling for buildings). Voor de chemicaliën in onze producten voldoen wij onder andere aan de zeer strenge eisen in BASTA. Daarnaast hebben onze vloeren zulke lage emissiewaarden dat ze gecertificeerd zijn volgens International FloorScore.

De milieu-impact van al onze producten is te volgen via de Environmental Product Declaration (EPD). Een EPD is een op ISO gebaseerde externe audit van de milieu-impact van het product gedurende de gehele levenscyclus, van grondstof tot de verwerking na de gebruiksduur van het product.

LIFE CYCLE ANALYSIS FOR FLOORS

 • BRE Global

  We hebben de rating A+ tot A volgens BRE Global, met aansluiting op BREEAM een bekend milieucertificeringssysteem voor gebouwen. De producten staan vermeld in greenbooklive.com

 • Greentag

  Onze Greentag-rating betreft maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieuvriendelijke productsamenstelling, VOC-emissies en duurzaamheid. 

 • ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

  De EPD's zijn een transparant onafhankelijk geverifieerd document voor de milieu-impact van de vloer, verbonden met de levenscyclus. De EPD's zijn gemaakt volgens de normen EN 158 04 en ISO 140 25.

 • eBVD

  Er zijn bouwproductdeclaraties voor al onze producten. Deze verklaringen maken transparantie in de hele bouwfase mogelijk.

OTHER

 • BASTA

  BASTA geeft aan dat onze vloeren meehelpen om het uitfaseren van gevaarlijke stoffen in bouwproducten te versnellen.

 • Byggvarubedömningen

  We hebben producten die zijn goedgekeurd door de Building Products Assessment, een industriebreed systeem voor milieubeoordeling van bouwproducten. Al onze producten bereiken de beoordeling "geaccepteerd"

 • CE

  Onze producten voldoen aan de eisen voor CE-markering, zoals die zijn aangegeven in de bouwrichtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu

 • DGNB

  De DGNB navigator voorziet onder andere architecten en bouwmanagers van relevante informatie over het product die gemakkelijk te downloaden en te begrijpen is. De informatie is gebaseerd op gegevens uit de EPD.

 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Verklaringen over de productinhoud, met inbegrip van chemicaliën, staan geregistreerd in de centrale gegevensbank van de vloerbedekkingsbranche in Zweden.

 • ECOproduct

  Onze producten zijn gecertificeerd voor ECOproduct, een duurzaamheidscertificering die bedrijven beloont die milieuvriendelijke materialen en producten selecteren voor bouwprojecten.

 • SundaHus

  De SundaHus milieucertificeringsdatabase bevat meer dan 70.000 producten die zijn ingedeeld in de categorieën A, B, C en D. Bolon is geplaatst in categorie B, wat de volledige controle over de productieketen tot aan de polymeerproductie certificeert.

 • GreenTag PhD

  Onze vloeren zijn gedeclareerd volgens Greentags "Product health declaration". Dit betekent onder andere dat de gebruikte grondstoffen zijn beoordeeld vanuit milieuoogpunt en arbeidsomstandigheden voor de productie en voor het product en de lage emissies bij gebruik. De verklaring certificeert dat we voldoen aan de eisen van WELL.

LIFE CYCLE ANALYSIS FOR RAW MATERIAL

 • BEST PRACTICE PVC

  Best Practice PVC gecertificeerd voor de meest milieuvriendelijke productieprocessen. De productie bij Bolons leveranciers van PVC en hun aangeleverde grondstoffen zijn beoordeeld volgens de hoogste milieunormen. Best Practice-certificering erkent ook Bolons toewijding aan end-of-life recycling via Product Stewardship-strategieën met partners zoals TAG in Australië en Zuidoost-Azië.

INDOOR AIR - TVOC

 • Floorscore

  De vloeren van Bolon zijn Floorscore gecertificeerd, de certificering stelt hoge eisen aan lage emissies om de kwaliteit van de lucht binnenshuis te garanderen. De Floorscore certificering draagt onder andere bij aan een hogere LEED rating.

 • M1

  M1 staat voor lage emissies. De classificatie weerspiegelt emissie-eisen voor een goede kwaliteit van de lucht binnenshuis voor de bouwmaterialen die worden gebruikt in gewone werkruimtes en woonhuizen.

COLLABORATION

 • Golvbranschen

  Wij zijn lid van het recycling- en afvalmanagementprogramma van de Zweedse vloerenbranche.

HEALTH

 • NAAF

  Al onze vloeren worden aanbevolen door de Noorse Astma- en Allergievereniging.

SELECTED CLIENTS