Duurzaamheid

Belofte

Rapport downloaden
  • Bolon-Sustainability-Report-2021_EN.pdf
    pdf

Maximale visuele impact Minimale klimaatimpact

In 2028
Zullen alle vloeren die we produceren 50% circulair zijn.
In 2028
Halveren we de klimaatimpact van onze vloeren.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23%

gerecycled materiaal
in onze vloeren in 2028

Om onze belofte waar te maken en de geplande en meetbare doelen te bereiken, moeten we ons richten op twee gebieden: circulariteit en klimaat. In 2028 zijn we dan in staat om vloeren te produceren en te verkopen die 50 procent circulair zijn met de helft van de klimaatimpact die ze nu hebben.

Klimaat

In 2028 willen we onze CO2-voetafdruk halveren, wat betekent dat alle CO2-emissies; van grondstoffen tot ook na gebruik, met 50 procent zijn verminderd ten opzichte van het basisjaar 2018. Om dit te bereiken, richten we ons op de inkoop en het gebruik van grondstoffen en zoeken we innovatieve oplossingen voor wat we na gebruik met onze vloeren kunnen doen.

Circulair

50 procent circulaire vloeren is een eenvoudig idee - zowel het product als de levenscyclus moeten zo ontworpen worden, dat het materiaal dat we gebruiken uiteindelijk een nieuwe grondstof voor nieuwe producten kan worden.

Marie Eklund, CEO, Håkan Nordin, Head of Sustainability and Annica Eklund, Chief Creative Officer.

“Onze Belofte en de doelen die daarin zijn opgesteld, zijn ongekend in de geschiedenis van Bolon.”