SERTIFIKAATIT

SERTIFIKAATIT JA ILMOITUKSET

AVOIMUUS JA SUORITUSKYKY

Tuotteillemme ja prosesseillemme on myönnetty tiukat rakennusten ympäristösertifikaatit. Nämä kolmannen osapuolen vahvistamat todistukset ovat yksi tapa osoittaa ympäristönsuojelun laatu ja tiedottaa siitä. Todistuksemme tarjoavat avoimuutta ja saatavuutta kaikille. Koska Bolon toimii monilla eri markkinoilla, meillä on monia erilaisia todistuksia ja ilmoituksia.

PVC-raaka-aineemme osalta meillä on kolmannen osapuolen ympäristömerkki Best Practice PVC. Lattiamme ympäristönsuojelun taso arvioidaan BRE Globalin mukaan, joka on osa BREEAMia (rakennusten kansainvälinen ympäristösertifikaatti). Tuotteissamme olevien kemikaalien ilmoittamiseksi noudatamme muun muassa BASTAn erittäin tiukkoja vaatimuksia. Lattioillamme on myös niin alhaiset päästöarvot, että ne on sertifioitu kansainvälisen FloorScoren mukaan.

Kaikkien tuotteidemme ympäristövaikutuksia voidaan seurata ympäristötuoteselosteen (EPD) avulla. EPD on ISO-pohjainen kolmannen osapuolen suorittama tarkastus tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren ajan raaka-aineesta käsittelyyn tuotteen käyttöiän jälkeen.

ELINKAARIANALYYSI LATTIOILLE

 • BRE Global

  Meillä on luokitus A + ja A BRE Globalin mukaan, jolla on yhteys BREEAMiin, joka on tunnettu rakennusten ympäristösertifikaatti. Tuotteet on lueteltu osoitteessa greenbooklive.com

 • Greentag

  Greentag-luokituksemme kattaa sosiaalisen vastuun, tuotteen ympäristöystävällisen koostumuksen, VOC-päästöt ja kestävyyden.

 • ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

  Ympäristötuoteseloste (EPD) on kolmannen osapuolen laatima elinkaarianalyysi lattian ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana. Ympäristötuoteselosteet on laadittu standardien EN 158 04 ja ISO 140 25 pohjalta.

 • eBVD

  Kaikille tuotteillemme on olemassa rakennustuoteilmoituksia. Nämä ilmoitukset mahdollistavat avoimuuden koko rakennusvaiheen ajan.

MUUT

 • BASTA

  BASTA osoittaa, että lattiamme nopeuttaa vaarallisten aineiden asteittaista poistamista rakennustuotteista.

 • Byggvarubedömningen

  Byggvarubedömningen on toimialan kattava rakennustuotteiden ympäristöarviointijärjestelmä Ruotsissa. Kaikki tuotteemme saavuttavat arvion “hyväksytty” rakennustuotearvioinnin mukaan.

 • CE

  Tuotteemme täyttää CE-merkintävaatimukset, jotka on määritelty CPD-direktiiveissä, jotka koskevat turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä.

 • DGNB

  DGNB-navigaattori tarjoaa muun muassa arkkitehdeille ja rakennuspäälliköille asiaankuuluvaa tuotetietoa, joka on helppo ladata ja ymmärtää. Tiedot perustuvat EPD-ympäristötuoteselosteen tietoihin

 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Tuotteemme sisältöilmoitukset kemikaalit mukaan lukien on rekisteröity Ruotsin lattiateollisuuden keskustietokantaan.

 • ECOproduct

  Tuotteemme ovat ECOproduct-sertifioituja. Se on kestävän kehityksen sertifiointi, joka palkitsee yrityksiä, jotka valitsevat ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tuotteita rakennusprojekteissa.

 • SundaHus

  Sunda hus -ympäristösertifiointitietokanta sisältää yli 70 000 tuotetta, jotka on jaettu luokkiin A, B, C, ja D. Bolon on luokassa B, joka vahvistaa tuotantoketjun täydellisen hallinnan aina polymeerituotantoon asti.

 • GreenTag PhD

  Tuotteillamme on Greentagin terveyttä koskeva tuoteseloste. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tuotannossa ja tuotteessa käytetyt raaka-aineet on arvioitu ympäristö- ja työympäristönäkökulmasta ja päästötaso käytön aikana on kartoitettu. Ilmoitus todistaa, että täytämme WELLin vaatimukset.

ELINKAARIANALYYSI RAAKA-AINEILLE

 • BEST PRACTICE PVC

  Best Practice PVC on sertifikaatti, joka osoittaa että kyseinen pvc on valmistettu ympäristöystävällisimpiä valmistusprosesseja noudattaen. Bolonin PVC-toimittajat ja niiden raaka-aineet on arvioitu tuotannon osalta tiukimpien ympäristönormien mukaisesti. Best Practice PVC -sertifikaatti antaa tunnustusta myös Bolonin sitoumukselle kierrättää tuote sen käyttöiän päättyessä tuotteiden laadunvalvontastrategioiden kautta Australian TAGin ja Kaakkois-Aasian kumppaneiden kanssa

SISÄILMA-TVOC

 • Floorscore

  Bolonin lattioilla on Floorscore-sertifiointi, joka asettaa tiukat vaatimukset pienistä päästöistä sisäilman laadun varmistamiseksi. Floorscore-sertifiointi mahdollistaa muun muassa korkeamman LEED-luokituksen.

 • M1

  M1 tarkoittaa alhaisia päästöjä. Luokituksessa esitetään päästövaatimukset rakennusmateriaaleille, joita käytetään tavallisissa työtiloissa ja asunnoissa sisäilman hyvän laadun osalta.

YHTEYSTYÖ

 • Golvbranschen

  Olemme Ruotsin lattiateollisuuden kierrätys- ja jätehuolto-ohjelman jäsen.

TERVEYS

 • NAAF

  Kaikki lattiamme ovat Norjan astma- ja allergialiiton suosittelemia.

VALITUT ASIAKKAAT