ASIAKIRJAT

ASIAKIRJAT

Täältä löydät tekniset tiedot, asennusoppaat, suoritustasoilmoitukset ja paljon muuta.

Sertifikaatit ja ilmoitukset

Tuotteemme ovat kehitetty ja valmistettu tiukimpien ympäristöstandardien mukaisesti ja ne täyttävät tämänhetkiset lainsäädölliset vaatimukset. Näiden seikkojen ansiosta Bolon lattioita voidaan käyttää huoletta sekä laadun että vastuullisuuden puolesta.

 • BRE Global

  Kaikki lattiamme on arvioitu BRE Globalissa LCA-metodologian mukaisesti, ja niiden saamat arvosanat ovat A+…A. Sitä voidaan käyttää yhdessä BREEAM-järjestelmän kanssa, joka on tunnettu rakennusten ympäristöarviointijärjestelmä. Tuotteet on lueteltu osoitteessa greenbooklive.com

  Lataa
 • BASTA

  BASTA-rekisteröinti tarkoittaa, että voimme todistaa tuotteidemme täyttävän sovitut ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ominaisuuksia koskevat kriteerit. Katso www.bastaonline.se.

  Lue lisää
 • Byggvarubedömningen

  Tuotteidemme arvioinnin suorittaa Byggvarubedömningen. Tämä tarkoittaa, että arvioitujen tuotteidemme kemikaalisisältö, elinkaari ja kestävät toimitusketjut on tutkittu. Näin helpotamme osaltamme kestävän kehityksen mukaista rakentamista. Kaikki tuotteemme saavuttavat arvion ”hyväksytty”. Lue lisää osoitteesta Byggvarubedomningen.com.

  Lue lisää
 • BEST PRACTICE PVC

  Best Practice PVC on sertifikaatti, joka osoittaa että kyseinen pvc on valmistettu ympäristöystävällisimpiä valmistusprosesseja noudattaen. Bolonin PVC-toimittajat ja niiden raaka-aineet on arvioitu tuotannon osalta tiukimpien ympäristönormien mukaisesti. Best Practice PVC -sertifikaatti antaa tunnustusta myös Bolonin sitoumukselle kierrättää tuote sen käyttöiän päättyessä tuotteiden laadunvalvontastrategioiden kautta Australian TAGin ja Kaakkois-Aasian kumppaneiden kanssa

  Lataa
 • CE

  Tuotteemme täyttävät asetuksen (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) vaatimukset. Paloluokka: Bfl – s1

  Lataa
 • DGNB

  DGNB-navigaattori tarjoaa muun muassa arkkitehdeille ja rakennuspäälliköille asiaankuuluvaa tuotetietoa, joka on helppo ladata ja ymmärtää. Tiedot perustuvat EPD-ympäristötuoteselosteen tietoihin

  Lue lisää
 • Floorscore

  Bolonin lattioilla on Floorscore-sertifiointi, joka asettaa tiukat vaatimukset pienistä päästöistä sisäilman laadun varmistamiseksi. Floorscore-sertifiointi mahdollistaa muun muassa korkeamman LEED-luokituksen.

  Lataa
 • Greentag

  Greentag-luokituksemme kattaa sosiaalisen vastuun, tuotteen ympäristöystävällisen koostumuksen, VOC-päästöt ja kestävyyden.

  Lataa
 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Tietokanta, josta saatavien tietojen avulla lattiarakenne on asiakkaan täydessä hallinnassa koko sen elinkaaren ajan. Tuotetiedot toimitetaan rakennustuoteilmoituksella, mikä takaa täyden avoimuuden.

  Lue lisää
 • Golvbranschen

  Olemme Ruotsin lattiateollisuuden kierrätys- ja jätehuolto-ohjelman jäsen.

  Lue lisää
 • ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

  Ympäristötuoteseloste (EPD) on kolmannen osapuolen laatima elinkaarianalyysi lattian ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana. Ympäristötuoteselosteet on laadittu standardien EN 158 04 ja ISO 140 25 pohjalta. Julkaistu sivustolla www.environdec.com

  Lataa
 • M1

  Kaikki Bolonin lattiatuotteet ovat M1-sertifioituja. Luokituksessa esitetään tiukat päästövaatimukset rakennusmateriaaleille, joita käytetään esimerkiksi työtiloissa ja asunnoissa sisäilman hyvän laadun osalta.

  Lataa
 • NAAF

  Yhteistyössä Norjan astma- ja allergialiiton kanssa.

 • ECOproduct

  Tuotteemme on arvioitu ECOproduct-järjestelmän mukaisesti. Tuotteille annetaan arvosanat seuraavilla ympäristöön liittyvillä osa-alueilla: sisäilman laatu, terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden pitoisuus, resurssien käyttö ja ilmaston lämpenemistä aiheuttava vaikutus.

  Lataa
 • SundaHus

  SundaHusin dataa käytetään työkaluna asiakkaan ympäristöohjelman toteuttamiseen, kiinteistön rakennustuotteiden dokumentointiin sekä kiinteistön hoitamisessa ja käytössä käytettyjen tuotteiden seurantaan. Tuotteiden arviointi perustuu eri ominaisuuksiin ja jakautuu viiteen luokkaan: D, C–, C+, B ja A, joista A on paras. Bolonin tuotteet sijoittuvat luokkaan B, mikä takaa tuotantoketjun täyden hallinnan aina polymeerien tuotantoon saakka.

  Lue lisää
 • GreenTag PhD

  Global GreenTag Product Health Declaration™ (PHD) myöntää tunnustuksen edistyksellisille valmistajille, jotka toimittavat täydet tiedot tuotteidensa myrkyllisyydestä.

  Tuotannossa ja tuotteessa käytetyt raaka-aineet on arvioitu ympäristö- ja työympäristönäkökulmasta, ja niiden käytönaikainen päästötaso on alhainen. Ilmoitus täyttää WELL- ja LEED-materiaalivaatimukset.

  Lataa
 • eBVD

  Kaikille tuotteillemme on olemassa rakennustuoteilmoituksia. Nämä ilmoitukset mahdollistavat avoimuuden koko rakennusvaiheen ajan.

  Lue lisää
 • Declare

  Tällä merkillä parannamme läpinäkyvyyttämme ja vastaamme kysymykseen: Mistä lattiamme on valmistettu ja mistä ne tulevat.
  Declare-merkki arvioi tuotteen sen mukaan, onko se Living Building Challenge-, LEED- ja WELL-rakennusten rakennustuotteiden vaatimusten mukainen.

  Lue lisää
 • UKCA

  UKCA-merkintä on Isossa-Britanniassa (Englanti, Skotlanti ja Wales) käytettävä tuotemerkintä, ja se koskee useimpia aiemmin CE-merkinnän saaneita tuotteita.

  Lataa

MISC

 • WE LOVE 2020

  For 2020, we have taken our compelling interviews, inspirational stories and eye-catching visual stories to another level in our new magazine – now entitled We Love.

  Download
 • BOLON PATTERN SWATCH

  Take a look at our design combinations in our pattern inspiration swatch and then go mixing, matching, and creating your own unique flooring-design.

  Download Pattern Swatch
 • SECTOR BROCHURE: RESIDENTIAL

  Are you looking for inspiration how to use our flooring in a residential space? Make sure you look through our residential brochure.

  Download
 • Bolon recycling results - 2022

  Download
 • SECTOR BROCHURE: HOSPITALITY

  Interested in using Bolon in your hospitality space? Read our brochure for information and inspiration

  Download
 • REFERENCE CATALOGUE

  Be inspired by our projects from all over the world in our reference catalogue.

  Download
 • BOLON RECYCLING RESULTS - 2022

  Download
 • SUSTAINABILITY FACTS

  Download
 • SUSTAINABILITY REPORT - 2021

  Download
 • Our plastic

  Want to know more about our position on plastic?

  Download
 • Sustainability report - 2021

  Learn more about our sustainability approach through our report below.

  Download

GRAPHICS