Klima

KLIMA

KLIMAVENLIGE
GULVE

Hele vores produktion, fra design til færdige gulve, finder sted i Ulricehamn i Sverige. Det indebærer en reduceret emission fra transporter og brug af 100 % vedvarende energi til fremstillingen. Klimaaftrykket for vores produktion og kontor er derfor nul. Vi har desuden etableret et nyt genbrugsanlæg, som reducerer CO2-aftrykket for det faktiske råmateriale. Hvert ton genbrugsmateriale bringer os ét skridt nærmere klimaneutrale gulve.

0%

klimapåvirkning fra produktion og hovedkontor

0%

vedvarende energi til fremstillingen

0%

belastningsfaktor efter optimering af emballering, transport og fragt

STØRRE INDTRYK –
MINDRE AFTRYK

Vi tror på, at design har en iboende kraft til at påvirke mennesker både i dag og i morgen. Vores passion for at skabe indtryk er lige så stor som vores passion for ikke at efterlade et aftryk. Derfor arbejder vi engageret og fokuseret på kontinuerligt at reducere vores CO2-aftryk. Vi er nået langt, men vi ikke i mål endnu. Men takket være innovation og viljen til at skabe forandring har vi nu fået et bedre greb om fremtidens design helt uden aftryk.

KLIMAPÅVIRKNING I HELE LIVSCYKLUSSEN

I 2018 var vores samlede CO2-aftryk på 12.100 ton CO2e, hvoraf størstedelen stammer fra produktionen af råmateriale (9.900 ton CO2e). Men takket være en stigende andel af genbrugsmaterialer og de tiltag, vores leverandører har indført, vil vi i de kommende år reducere vores CO2-aftryk, samtidig med at vi øger produktionen.

Installation og vedligeholdelse af vores gulve udleder 2.000 ton CO2e, hvoraf ca. 77 % stammer fra installationen. Derfor arbejder vi målrettet på at udvikle en limfri installationsmetode til visse anvendelsesområder, hvilket vil reducere klimapåvirkningen og samtidig give os renere returmaterialer og lette håndteringen af gulvet, når det skal udskiftes.

Vores transporter til kunderne udleder i dag 270 ton CO2e, hvilket svarer til blot 2 % af vores samlede klimapåvirkning.

KLIMAAFTRYK

Klimaet kan ikke vente. Det er ikke længere et acceptabelt argument, at vi bare skal fortsætte med at gøre, som vi plejer. Det er nødvendigt med forandring. I alle led. Hos Bolon betyder det, at vi skal fortsætte med at stille de samme strenge krav til vores leverandørers produktion, som vi stiller til vores egen produktion. Målet er et gulv, der er fuldstændig klimaneutralt. Det er, hvad moderne design virkelig handler om.

UDVALGTE KLIMATILTAG

0

Vi opfører en ny fabrik og hjemtager hele produktionen. I den forbindelse omstiller vi til 100 % vedvarende energi og reducerer mængden af transporter mellem anlæggene.

0

Vi etablerer et nyt genbrugsanlæg, hvilket reducerer klimapåvirkningen fra råmaterialer.

0

Vi begynder at indkøbe råmaterialer fra virksomheder, der arbejder ud fra Best Environmental Practice og har et lavere CO2-aftryk.

0

Alle vores kollektioner indeholder genbrugsmaterialer, hvilket reducerer klimapåvirkningen fra råmaterialer.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

HVOR STOR EN PÅVIRKNING HAR BOLONS TRANSPORTER PÅ KLIMAET?

Bolon benytter effektive løsninger til transport af råmaterialer og transport af slutproduktet til forbrugerne. Vores transporter udgør kun cirka 2 % af vores samlede klimaaftryk.

BEREGNER I GULVETS MILJØPÅVIRKNING I HELE DETS LIVSCYKLUS?

Ja, vi har udarbejdet livscyklusanalyser i form af miljøvaredeklarationer, de såkaldte EPD'er, på alle vores kollektioner. Det har tydeliggjort, at den største klimapåvirkning stammer fra produktionen af vinylråmaterialet. Vi vil reducere denne klimapåvirkning i de kommende år.

BRUGER I VEDVARENDE ENERGI?

Ja, hele vores produktion og vores hovedkontor bruger 100 % vedvarende energi, når det gælder både el og varme.

Download vores rapport

Lær mere om vores bæredygtighedsmetode gennem rapporten nedenfor.

Download