CERTIFICERINGER

CERTIFICERINGER OG DEKLARATIONER

GENNEMSIGTIGHED OG YDEEVNE

Vores produkter og processer har opnået strenge miljøcertificeringer for bygninger. Disse tredjepartsverificerede certificeringer er en måde at dokumentere og kommunikere vores høje miljøstandard på. Vores deklarationer skaber gennemsigtighed og er frit tilgængelige. Fordi Bolon driver forretning på mange forskellige markeder, har vi mange forskellige certificeringer og deklarationer.

Når det gælder vores råmaterialer, har vi en tredjepartsmiljømærkning, som hedder Best Practice PVC. Vores gulves miljømæssige ydeevne vurderes i henhold til BRE Global, som indgår i BREEAM (en international miljømærkning for bygninger). Når det gælder deklaration af de kemikalier, der indgår i vores produkter, opfylder vi blandt andet de meget strenge krav fra den svenske organisation BASTA. Vores gulve har desuden så lave emissionsværdier, at de er certificeret i henhold til den internationale FloorScore.

Miljøpåvirkningen fra hvert af vores produkter kan ses i produktets miljøvaredeklaration (EPD, Environmental Product Declaration). En EPD er en ISO-baseret tredjepartsgennemgang af produktets miljøpåvirkning i hele dets livscyklus, fra råmateriale til oparbejdning af det udtjente produkt.

LIFE CYCLE ANALYSIS FOR FLOORS

 • BRE Global

  Vi har opnået karakteren A+ til A i henhold til BRE Global, som hører under BREEAM, der er et anerkendt system til miljøcertificering af bygninger. Produkterne indgår på listen på greenbooklive.com. 

 • Greentag

  Vores Greentag-vurdering omfatter social ansvarlighed, produktets miljøvenlige egenskaber, emission af flygtige organiske forbindelser (VOC) og slidstyrke. 

 • ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

  En miljøvaredeklaration (EPD) er et gennemsigtigt og uafhængigt verificeret dokument, som beskriver gulvets miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. EPD'er udarbejdes i overensstemmelse med standarderne EN 158 04 og ISO 140 25. 

 • eBVD

  Der findes byggevaredeklarationer for alle vores produkter. Disse deklarationer sikrer gennemsigtighed i hele byggefasen.

OTHER

 • BASTA

  BASTA-certificeringen angiver, at vores gulve fremskynder udfasningen af farlige stoffer fra byggevarer. 

 • Byggvarubedömningen

  Vi har produkter, der er godkendt i henhold til den svenske ordning "Byggvarubedömningen", som er et branchefælles system til miljøvurdering af byggevarer. Alle vores produkter har opnået vurderingen "acceptabel".

 • CE

  Vores produkt opfylder kravene om CE-mærkning som specificeret i byggevaredirektiver med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

 • DGNB

  DGNB Navigator forsyner blandt andet arkitekter og byggeledere med relevante oplysninger om produktet i et format, der er nemt at downloade og forstå. Oplysningerne er baseret på data fra EPD. 

 • Golvbranschens Kretsloppsmärkning

  Vores produkters indholdsdeklarationer, herunder kemikalier, er registreret i den svenske gulvbranches centrale database. 

 • ECOproduct

  Vores produkter er certificeret i henhold til ECOproduct, som er en bæredygtighedscertificering, der belønner virksomheder, som vælger miljøvenlige materialer og produkter til byggeprojekter

 • SundaHus

  Den svenske organisation SundaHus' miljøcertificeringsdatabase indeholder mere end 70.000 produkter inddelt i kategorierne A, B, C og D. Bolon er placeret i kategori B, hvilket angiver, at der er fuld kontrol over produktionskæden helt ned til polymerproduktionen. 

 • GreenTag PhD

  Vores gulve er deklareret i henhold til Greentags "Product Health Declaration". Det betyder blandt andet, at de råmaterialer, der indgår, er blevet vurderet ud fra et miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt synspunkt, hvad angår selve produktionen, og at produktets lave emissioner under brug er blevet vurderet. Deklarationen certificerer, at vi opfylder kravene i WELL.

LIFE CYCLE ANALYSIS FOR RAW MATERIAL

 • BEST PRACTICE PVC

  Best Practice PVC-certificeringen angiver, at vores produktionsproces er blandt de mest miljøvenlige. Bolons PVC-leverandører og deres råmaterialer er blevet evalueret, og deres produktionsproces lever op til de højeste miljøstandarder. Best Practice-certificeringen anerkender også Bolons arbejde med at sikre genbrug af udtjente produkter via strategier for ansvarlig produkthåndtering i samarbejde med partnere såsom TAG i Australien og Sydøstasien. 

INDOOR AIR - TVOC

 • Floorscore

  Bolon gulve er FloorScore-certificerede. Det er en certificering, der stiller høje krav til lave emissioner for at sikre en god luftkvalitet indendørs. FloorScore-certificeringen bidrager blandt andet til en højere LEED-vurdering. 

 • M1

  M1 står for lave emissioner. Klassifikationen angiver emissionskravene til byggematerialer, der anvendes i almindelige kontor- og boligmiljøer for at sikre en god luftkvalitet indendørs. 

COLLABORATION

 • Golvbranschen

  Vi er medlem af den svenske gulvbranches genbrugs- og affaldshåndteringsprogram. 

HEALTH

 • NAAF

  Alle vores gulve anbefales af det norske astma- og allergiforbund (NAAF).