Bæredygtighed

Tal og fakta

Alle Bolons materialer er klimavenlige. Uanset hvilken gulvbelægning du vælger, skal du aldrig gå på kompromis med design eller produktegenskaber. Bæredygtighed gennemsyrer hele vores værdikæde og omfatter både cirkularitet og klima. 

Klima

Klimapåvirkningen fra vores gulve kommer hovedsageligt fra de materialer der indgår, råmaterialer og spild efter installation og brug.

63%

råmateriale

14%

efter brugsfasen

11%

installation

8%

TRANSPORT

4%

brug

0%

produktion

CO2-aftryk

CO2-aftrykket fra vores gulve afhænger af deres vægt. Derfor angiver vi CO2-aftrykket separat for kategorierne banevare, fliser og akustikprodukter.

Banevare

5,18 kg

Kg CO2 pr. kvadratmeter

Fliser

6,19 kg

Kg CO2 pr. kvadratmeter

Akustikprodukter

5,47 kg

Kg CO2 pr. kvadratmeter

Bemærk: Som defineret i A1-A3 i vores miljøvaredeklarationer (EPD'er).

Cirkularitet

Når det handler om bæredygtighed, er det vigtigste aspekt, hvordan vi håndterer vores materialer – hvor de stammer fra, og hvordan vi genanvender dem. I 2022 indgik 1.130 ton genbrugsmateriale i vores gulve, hvilket er den største mængde til dato. Stigningen skyldes dels, at vi har adgang til større mængder genbrugsmateriale, dels at vores strategi er at lade genbrugsmateriale indgå i alle vores kollektioner og gulvtyper i stedet for at fokusere på en udvalgt produktlinje. I løbet af de sidste fire år har vi øget indholdet af genbrugsmateriale i alle vores tre produkttyper, og andelen er i gennemsnit øget med 71 % siden 2018.

Læs mere

Vores genbrugsandel i 2023

22%

Banevare

31%

Fliser

32%

Akustikprodukter

28%

Gennemsnit

Hvad indeholder vores gulve?

Vi bruger konstruktionsplast til vores gulve, fordi det er et meget ressourceeffektivt materiale, som er både let og stærkt og desuden ikke bidrager til den almindelige forurening af havene. Vores gulve indeholder PVC-plast i form af polymerer, fyldmateriale i form af kalk og ufarlige tilsætningsstoffer.

Læs mere

VIRGIN VS RECYCLED

VIRGIN-MATERIAL

0%

RECYCLED (AVERAGE)

0%

MAIN INGREDIENTS

FILLING CHALK

0%

POLYMER (PVC)

0%

NON HAZARDOUS ADDITIVES

0%

Hvad indeholder vores gulve?

Vi bruger konstruktionsplast til vores gulve, fordi det er et meget ressourceeffektivt materiale, som er både let og stærkt og desuden ikke bidrager til den almindelige forurening af havene. Vores gulve indeholder PVC-plast i form af polymerer, fyldmateriale i form af kalk og ufarlige tilsætningsstoffer.

Læs mere

NON-FOSSIL VS FOSSIL

NON-FOSSIL

0%

FOSSIL

0%

Vores materialer og leverandører kort fortalt

  • De primære bestanddele er plast, kalk og genbrugsmateriale, og tilsammen giver det en lav klimapåvirkning pr. kvadratmeter.
  • PVC består primært af råmaterialer udvundet af almindeligt havsalt, og kun 43 % stammer fra olie eller gas. Vi er i øjeblikket i gang med at skifte over til bio-PVC, som er fremstillet af fyrreolie, der er en fornybar ressource.
  • PVC er slidstærkt, brandsikkert, nemt at rengøre og giver gode muligheder for genanvendelse.
  • 40 % af Bolons gulve består af kalk, som har en meget lav klimapåvirkning.
  • De fleste af vores leverandører er placeret i Sverige inden for 250 km af vores produktionsanlæg.
  • Vores gulve opfylder strenge emissionsstandarder i hele deres livscyklus.

Almindelige spørgsmål

Er PVC virkelig godt?

Den PVC, vi anvender, stammer fra miljøcertificerede fabrikker, som har lave emissioner og er energieffektive. Bolon gulve har desuden i mange år været giftfri og uden tilsætningsstoffer som ftalater og tungmetaller. De blødgørere, vi bruger i dag, er endda tilladt i legetøj til børn.

Hvor meget fossilt materiale indeholder jeres gulve?

Vores gulve indeholder 1/3 fossilt råmateriale, hvilket er væsentligt mindre end andre vinylgulve. De resterende 2/3 består af salt og kalciumoxid, som findes i rigelige mængder og desuden er ufarlige set fra et miljømæssigt synspunkt.

Er plast et godt materiale til gulve?

Plast kan være et velegnet materiale til netop gulve. Det afhænger helt af plasttypen, og af hvordan materialet håndteres. Den plast, vi bruger, er slidstærk og omfattet af en 10- eller 15-årig garanti. Vores råmateriale, PVC, kan genbruges op til syv gange og er helt fri for tilsætningsstoffer som ftalater og tungmetaller. Vores gulve har lave emissionsværdier og er derfor godkendt til hospitalsmiljøer. Gulvene er også lette et rengøre, og det er ofte tilstrækkeligt at rengøre dem med rent vand. Baseret på disse fakta er et plastgulv fra Bolon ofte et godt miljøvalg sammenlignet med andre gulvbelægninger.

Hvilke produkter indeholder genbrugsmateriale?

Alle vores kollektioner indeholder genbrugsmaterialer. Andelen af genbrugsmateriale varierer mellem 10 og 30 % af det samlede materialeforbrug.

Hvor stor en påvirkning har Bolon’s transporter på klimaet?

Bolon benytter effektive løsninger til transport af råmaterialer og transport af slutproduktet til forbrugerne. Vores transporter udgør kun cirka 2 % af vores samlede klimaaftryk.

Beregner I gulvets miljøpåvirkning I hele dets livscyklus?

Ja, vi har udarbejdet livscyklusanalyser i form af miljøvaredeklarationer, de såkaldte EPD'er, på alle vores kollektioner. Det har tydeliggjort, at den største klimapåvirkning stammer fra produktionen af vinylråmaterialet. Vi vil reducere denne klimapåvirkning i de kommende år.

Bruger I vedvarende energi?

Ja, hele vores produktion og vores hovedkontor bruger 100 % vedvarende energi, når det gælder både el og varme.

Indeholder Bolon gulve nogen farlige stoffer?

Alle Bolon gulve er fri for farlige blødgørere og stabilisatorer som ftalater og tungmetaller. Gulvene har desuden meget lave emissioner gennem hele deres levetid.

Er jeres gulve miljømærkede?

Vores vinylråmateriale er miljømærket og gulvene opfylder strenge krav til miljømærkning af bygninger. Bolon er også klassificeret i bedste sundhedsklasse af det norske astma- og allergiforbund. Bolon har desuden mange forskellige certificeringer inden for både sundhed og miljø, og vores miljøvaredeklarationer fremlægger åbent oplysninger om produkternes bestanddele og miljøpåvirkning.

Hvor gennemsigtige er I, når det gælder jeres produkters indhold og miljøpåvirkning?

Vi er fuldstændig gennemsigtige og har tredjepartscertificeringer af både miljøpræstation og miljøvaredeklarationer.