ProductionBlue6.jpg

Bolon rekommenderade enligt Byggvarubedömningen

Vi på Bolon är stolta och glada över att alla våra golvkollektioner numera är gröna och rekommenderade i Byggvarubedömningen – en miljöbedöming som gör det enklare att bygga hållbart.

Bolons produkter är i många avseenden överlägsna ur miljösynpunkt. Från första dagen sedan Bolon grundades 1949 har vi utmärkt oss som en miljöinnovatör. Vår första affärsidé var att tillverka trasmattor av textilspill och alltsedan dess har vi strävat efter hållbarare arbetsmetoder och tillverkningsprocesser. 

Från 2014 är alla våra produkter fria från ftalater. Vi tillverkar inslagstrådar själva, köper in övrigt material från leverantörer som finns i närheten av vår produktionsanläggning i Ulricehamn, vilket minskar vårt miljöavtryck ytterligare. Dessutom innehar Bolons produkter och processer många internationellt erkända miljökvalitetscertifieringar, däribland BREEAM, Green Tag, Floorscore och ISO 14001. Nu även Byggvarubedömningen – med högsta klassificering.